Business Arena Luleå 2019

Oct 22, 2019 08:00 - 16:30 CEST

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Dagens program
tisdag, oktober 22, 2019
08:00 - 09:00 CEST

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 09:05 CEST

Öppningsanförande

Jon Forssell The Sea Gemensam inledning
09:05 - 09:20 CEST

Välkomstanförande

Anna Lindh Wikblad Claes Nordmark Helena Stenberg Jon Forssell The Sea Gemensam inledning
09:20 - 10:00 CEST

Kompetensbrist eller bara fel kompetens?

Nicholas Fernholm The Sea Gemensam inledning

Automation och artificiell intelligens är framtidens konkurrenter om arbetskraften. Men kan dessa omvandlas från fiender till verktyg? Digitaliseringen driver på en förändring av beteenden, både hur vi konsumerar och hur vi arbetar och framtiden har säkert fler överraskningar på lager. Det gäller att ha en plan i en värld där de nya företagsjättarna skapar ekonomi utan stora resurser, inte minst i norra Sverige där de viktiga verksamheterna inom industri och logistik är stora tagare när det gäller ny teknik och effektivisering. Nicholas Fernholm förklarar vad som händer i en värld där kompetensskiftet och generationsskiftet på arbetsmarknaden redan börjat.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:45 CEST

Förmiddagskaffe & tid att knyta kontakter

Paus
10:45 - 11:05 CEST

Skymd sikt eller stabila utsikter?

Anders Jörnsköld Mårten Bjellerup The Sea Seminarium 1 Fastighet & finans

Ett ekonomiskt ”safe haven” har vi blivit bortskämda med att höra när internationella investerare beskrivit Sverige. Möjligtvis är det annars så klara, ekonomiska farvattnet i Sverige något grumligare i dag. Vi sitter lokalt i ett läge där räntan är på väg upp, byggmarknaden svajar och en helt ny regering som ska upp till bevis. Blickar vi utåt riskerar Brexit att skaka om det europeiska samarbetet samtidigt som ageranden än längre västerut fortsätter att vara minst sagt godtyckliga. Konjunkturprognosen är ett svårlagt pussel men viktig när grunden ska läggas för en stabil, ekonomisk plattform. Hur ser Riksgälden på de ekonomiska utsikterna på kort och lång sikt?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:45 CEST

Världslig logistik i samhällsbygget

Ann-Christin Viklund Jon Forssell Robert Forsberg Roger Danell Ulrika Nilsson The Sky Seminarium 2 Samhällsbyggnad

Inledning: Robert Forsberg, projektledare/vd, Arctic Airlink, Norrbottens Handelskammare. 

Som ett av två län i Sverige som har två grannländer och är en del i den arktiska regionen, kan listan med handelsvägar från Norrbotten till världen göras lång. Men vad saknas för att den norra regionen ska kunna knytas samman med en ännu större marknad? Nyttjas kapaciteten för järnväg, flyg och hamn till max?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:05 - 11:45 CEST

Vad erbjuder den norra fastighetsmarknaden?

Lars Hedqvist Krister Karlsson Anders Jörnsköld Gunnar Tåhlin Katarina Edvall The Sea Seminarium 1 Fastighet & finans

Det talas mycket om inbromsningen på bostadsmarknaden och en dämpad konjunktur i allmänhet. Norra Sverige har dock ångat på och optimismen är hög på många håll. Den digitala utvecklingen och planerade, industriella satsningar öppnar för möjligheter för både lokala och nationella aktörer på den kommersiella fastighetsmarknaden.Hur ser transaktions- och hyresmarknaden ut, lokalt och ur ett nationellt perspektiv? Vilka är trenderna på marknaden i norr och vad kan vi förvänta oss framåt? Var och på vad bör man lägga pengarna för att nå en hälsosam avkastning?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 13:00 CEST

Lunch & tid att knyta kontakter

Paus
13:00 - 14:00 CEST

Industriell boost – kan norra Sverige hålla farten uppe?

Anders Jörnsköld Björn Rentzhog John Wallon Knut Rost Lena Segerlund Magnus Wikman The Sea Seminarium 1 Fastighet & finans

Inledning: John Wallon, enhetschef, regional tillväxt norra Sverige, Tillväxtverket.

Vid sidan om diskussionen om kunskapsstaden och det viktiga innovationsklimatet har också industrin fått ett uppsving, allt från turism till traditionell tillverkningsindustri. Flera nyetableringar tillsammans med att tunga spelare växlar upp i de norra delarna av Sverige. Hur ser de stora aktörerna på utvecklingen av sina verksamheter kopplat till andra näringar och omgivande städer. Hur ser framtida expansionsplaner ut? Och inte minst när det gäller tillväxt för stad och landsbygd, hur ser det ut med tillgången på kompetens?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:00 - 14:00 CEST

Sveriges nya urbanitet finns i Bygdsiljum – eller?

Claes Nordmark Helén Wiklund Wårell Jon Forssell Lars Westin Tomas Vedestig The Sky Seminarium 2 Samhällsbyggnad

Inledning: Lars Westin, professor, Umeå universitet

Alla vill bo i städer, så ser det ut globalt likväl som lokalt. Luleå är Norrbottens tillväxtmotor, hit både flyttar och pendlar många – men inte tillräckligt många. Eftersatt infrastruktur och bostadsbrist är exempel på faktorer som hindrar människor, arbetskraft och kompetens att stanna i länets städer. Hur tar urbaniseringen form i Norr? Hur kommer framtidens städer i Norrbotten se ut?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CEST

Eftermiddagskaffe & tid att knyta kontakter

Paus
14:30 - 15:20 CEST

Cash is king – hittar kapitalet till norra Sverige?

Anders Jörnsköld Camilla Lindmark Peter Dahl Petter Alapää Torborg Chetkovich The Sea Seminarium 1 Fastighet & finans

Norra Sverige står för en stor andel av landets export, frågan är om man får något tillbaks? Vissa röster menar att riskkapitalet har svårt att nå upp hela vägen till de norra delarna. Vad är det som saknas, rätt objekt, rätt infrastruktur eller något annat? Att hålla i en positiv tillväxt kräver kapital och investeringar, smått som stort, lokalt och nationellt. Vad lockar i de norra delarna av landet och vad ratas?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:20 CEST

Straffet för att inte digitaliseras

Anna Ståhlbröst Emelie Mannheimer Jon Forssell Jerker Lessing Magnus Svantegård The Sky Seminarium 2 Samhällsbyggnad

Inledning: Magnus Svantegård, senior Advisor, Stronghold Invest AB

Digitaliseringen har slagit hårt mot många branscher, men inte mot bygg. Kanske för att digitaliseringen går så långsamt där. Inte heller fastighetsbranschen har varit snabbast in i den nya tekniken. Framtiden är datalagringen av allt vi gör, vilket ställer hårda krav på båda branscher att prestera bättre digitalt. På vilket sätt kan branschen göra bättre byggnader, samhällen, städer genom att digitaliseras? Och vad är straffet om digitalisering uteblir?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 15:50 CEST

Gemensam avslutning

Storskalig landbaserad fiskodling, svenska skogsrester som jetbränsle och ny centrum-magnet i form av Teknikens hus. Framtiden i Luleå går i teknikens och innovationens tecken. En snabb spaning på 3 x 5 minuter vad som komma skall samt en summering av dagen.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:50 - 16:00 CEST

Sammanfattning

Jon Forssell The Sea Gemensam avslutning
16:00 - 16:30 CEST

Business Arena Luleå After Work

08:00 - 09:00 CEST

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 09:05 CEST

Öppningsanförande

Jon Forssell The Sea Gemensam inledning
09:05 - 09:20 CEST

Välkomstanförande

Anna Lindh Wikblad Claes Nordmark Helena Stenberg Jon Forssell The Sea Gemensam inledning
09:20 - 10:00 CEST

Kompetensbrist eller bara fel kompetens?

Nicholas Fernholm The Sea Gemensam inledning

Automation och artificiell intelligens är framtidens konkurrenter om arbetskraften. Men kan dessa omvandlas från fiender till verktyg? Digitaliseringen driver på en förändring av beteenden, både hur vi konsumerar och hur vi arbetar och framtiden har säkert fler överraskningar på lager. Det gäller att ha en plan i en värld där de nya företagsjättarna skapar ekonomi utan stora resurser, inte minst i norra Sverige där de viktiga verksamheterna inom industri och logistik är stora tagare när det gäller ny teknik och effektivisering. Nicholas Fernholm förklarar vad som händer i en värld där kompetensskiftet och generationsskiftet på arbetsmarknaden redan börjat.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:45 CEST

Förmiddagskaffe & tid att knyta kontakter

Paus
10:45 - 11:05 CEST

Skymd sikt eller stabila utsikter?

Anders Jörnsköld Mårten Bjellerup The Sea Seminarium 1 Fastighet & finans

Ett ekonomiskt ”safe haven” har vi blivit bortskämda med att höra när internationella investerare beskrivit Sverige. Möjligtvis är det annars så klara, ekonomiska farvattnet i Sverige något grumligare i dag. Vi sitter lokalt i ett läge där räntan är på väg upp, byggmarknaden svajar och en helt ny regering som ska upp till bevis. Blickar vi utåt riskerar Brexit att skaka om det europeiska samarbetet samtidigt som ageranden än längre västerut fortsätter att vara minst sagt godtyckliga. Konjunkturprognosen är ett svårlagt pussel men viktig när grunden ska läggas för en stabil, ekonomisk plattform. Hur ser Riksgälden på de ekonomiska utsikterna på kort och lång sikt?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:45 CEST

Världslig logistik i samhällsbygget

Ann-Christin Viklund Jon Forssell Robert Forsberg Roger Danell Ulrika Nilsson The Sky Seminarium 2 Samhällsbyggnad

Inledning: Robert Forsberg, projektledare/vd, Arctic Airlink, Norrbottens Handelskammare. 

Som ett av två län i Sverige som har två grannländer och är en del i den arktiska regionen, kan listan med handelsvägar från Norrbotten till världen göras lång. Men vad saknas för att den norra regionen ska kunna knytas samman med en ännu större marknad? Nyttjas kapaciteten för järnväg, flyg och hamn till max?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:05 - 11:45 CEST

Vad erbjuder den norra fastighetsmarknaden?

Lars Hedqvist Krister Karlsson Anders Jörnsköld Gunnar Tåhlin Katarina Edvall The Sea Seminarium 1 Fastighet & finans

Det talas mycket om inbromsningen på bostadsmarknaden och en dämpad konjunktur i allmänhet. Norra Sverige har dock ångat på och optimismen är hög på många håll. Den digitala utvecklingen och planerade, industriella satsningar öppnar för möjligheter för både lokala och nationella aktörer på den kommersiella fastighetsmarknaden.Hur ser transaktions- och hyresmarknaden ut, lokalt och ur ett nationellt perspektiv? Vilka är trenderna på marknaden i norr och vad kan vi förvänta oss framåt? Var och på vad bör man lägga pengarna för att nå en hälsosam avkastning?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 13:00 CEST

Lunch & tid att knyta kontakter

Paus
13:00 - 14:00 CEST

Industriell boost – kan norra Sverige hålla farten uppe?

Anders Jörnsköld Björn Rentzhog John Wallon Knut Rost Lena Segerlund Magnus Wikman The Sea Seminarium 1 Fastighet & finans

Inledning: John Wallon, enhetschef, regional tillväxt norra Sverige, Tillväxtverket.

Vid sidan om diskussionen om kunskapsstaden och det viktiga innovationsklimatet har också industrin fått ett uppsving, allt från turism till traditionell tillverkningsindustri. Flera nyetableringar tillsammans med att tunga spelare växlar upp i de norra delarna av Sverige. Hur ser de stora aktörerna på utvecklingen av sina verksamheter kopplat till andra näringar och omgivande städer. Hur ser framtida expansionsplaner ut? Och inte minst när det gäller tillväxt för stad och landsbygd, hur ser det ut med tillgången på kompetens?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:00 - 14:00 CEST

Sveriges nya urbanitet finns i Bygdsiljum – eller?

Claes Nordmark Helén Wiklund Wårell Jon Forssell Lars Westin Tomas Vedestig The Sky Seminarium 2 Samhällsbyggnad

Inledning: Lars Westin, professor, Umeå universitet

Alla vill bo i städer, så ser det ut globalt likväl som lokalt. Luleå är Norrbottens tillväxtmotor, hit både flyttar och pendlar många – men inte tillräckligt många. Eftersatt infrastruktur och bostadsbrist är exempel på faktorer som hindrar människor, arbetskraft och kompetens att stanna i länets städer. Hur tar urbaniseringen form i Norr? Hur kommer framtidens städer i Norrbotten se ut?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CEST

Eftermiddagskaffe & tid att knyta kontakter

Paus
14:30 - 15:20 CEST

Cash is king – hittar kapitalet till norra Sverige?

Anders Jörnsköld Camilla Lindmark Peter Dahl Petter Alapää Torborg Chetkovich The Sea Seminarium 1 Fastighet & finans

Norra Sverige står för en stor andel av landets export, frågan är om man får något tillbaks? Vissa röster menar att riskkapitalet har svårt att nå upp hela vägen till de norra delarna. Vad är det som saknas, rätt objekt, rätt infrastruktur eller något annat? Att hålla i en positiv tillväxt kräver kapital och investeringar, smått som stort, lokalt och nationellt. Vad lockar i de norra delarna av landet och vad ratas?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:20 CEST

Straffet för att inte digitaliseras

Anna Ståhlbröst Emelie Mannheimer Jon Forssell Jerker Lessing Magnus Svantegård The Sky Seminarium 2 Samhällsbyggnad

Inledning: Magnus Svantegård, senior Advisor, Stronghold Invest AB

Digitaliseringen har slagit hårt mot många branscher, men inte mot bygg. Kanske för att digitaliseringen går så långsamt där. Inte heller fastighetsbranschen har varit snabbast in i den nya tekniken. Framtiden är datalagringen av allt vi gör, vilket ställer hårda krav på båda branscher att prestera bättre digitalt. På vilket sätt kan branschen göra bättre byggnader, samhällen, städer genom att digitaliseras? Och vad är straffet om digitalisering uteblir?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 15:50 CEST

Gemensam avslutning

Storskalig landbaserad fiskodling, svenska skogsrester som jetbränsle och ny centrum-magnet i form av Teknikens hus. Framtiden i Luleå går i teknikens och innovationens tecken. En snabb spaning på 3 x 5 minuter vad som komma skall samt en summering av dagen.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:50 - 16:00 CEST

Sammanfattning

Jon Forssell The Sea Gemensam avslutning
16:00 - 16:30 CEST

Business Arena Luleå After Work