Event Logo

Business Arena Uppsala 2019

Nov 27, 2019 08:00 - 17:00 CET

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Dagens program
tisdag, november 26, 2019
17:00 - 19:00 CET

Välkomstträff – Tillsammans bygger vi ett Uppsala för framtiden

Tillsammans med Tengbom bjuder vi in anmälda deltagare till en välkomstträff kvällen innan kongressen, 26 november kl. 17.00-19.00. Du anmäler dig i samband med anmälan till Business Arena Uppsala. Klockan 17.30 hålls ett välkomstanförande med talare Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun, Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppsala kommun och Niklas Malmfors, kontorschef, Tengbom. Panelen modereras av Yvonne Ronnerfors, Bjerking. 

Visa detaljer Gömma detaljer
onsdag, november 27, 2019
09:00 - 09:05 CET

Välkommen till Business Arena Uppsala

Sal B Gemensam inledning

Moderatorerna för dagen, Lotta Edling och Johar Bendjelloul hälsar välkomna. 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:05 - 09:20 CET

Välkomstanförande

Erik Pelling Petra Brylander Sal B Gemensam inledning
09:20 - 10:00 CET

The role of an attractive city for the future

Christopher Choa Sal B Gemensam inledning Session in English

As one of Sweden’s oldest cities and a centre of higher education and religion for centuries, Uppsala is one of the most important cities in the country, and for that matter the Nordics. But what is the role of a city like Uppsala in the modern society? Which role does it play in society as whole and how can it position itself to act as a catalyst in a dynamic region? Which are the main qualities that make a city attractive even in the future?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:45 CET

Fika och mingel med utställare

Plan 6
10:45 - 11:45 CET

CBD – en katalysator för framtida tillväxt

Anders Wätefors Jan-Erik Hellman Lotta Edling Lotta Werner Flyborg Therese Hultquist Tomas Hermansson Sal C Seminarium 1 – Fastighet & finans

Utvecklingen av centrala Uppsala fortsätter med den ambitiösa målsättningen att bygga ett konkurrenskraftigt CBD (Central Business District) med allt vad det innebär. Ett kluster av högpresterande kontorsarbetsplatser är en av nycklarna till varje stads tillväxt och ekonomiska välmående men vad krävs för att Uppsala CBD ska bli konkurrenskraftigt och attraktivt, i synnerhet när man konkurrerar med landets starkaste ekonomiska motor?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:45 CET

Flexibla boendeformer ökar tillgänglighet och variation

Anna Sander Claudia Wörmann Johar Bendjelloul Lars Gärde Oliver Thornton Per Bolund Staffan Schartner Sal B Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Inledning: Per Bolund, (MP), finansmarknads- och bostadsminister.

Trots att det byggs mycket i Uppsala kommun är det många som inte hittar en bostad. Som på många andra platser i landet har hushåll med lägre köpkraft svårare på bostadsmarknaden. Sedan handlar det inte enbart om produktionsvolym. Även formen för boende spelar stor roll. Mer flexibla boendekoncept kan göra bostäder billigare och dessutom bidra till en mer varierad stadsbyggnad. Har byggherrarna incitament att bygga mer flexibelt? Vilka nya former och koncept för boende finns på marknaden? Hur kan Uppsala dra nytta av utvecklingen?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 13:00 CET

Lunch och tid att knyta kontakter

Plan 6
13:00 - 13:30 CET

Hållbara stadsdelar: floskler, förutsättningar och förändring

Alexandra Silfverstolpe Tolstoy Daniel Kvant Suber Joachim Danielsson Johar Bendjelloul Sal B Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Inledning: Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, grundare och vd, Data Act Lab.

Fyrspår, nya stadsdelar och ständig befolkningsökning – Uppsala växer fort och planerna är många. Kommunen har höga ambitioner och hårda krav för sin fortsatta expansion, inte minst för att allt arbete ska utgå från FN:s gemensamma hållbarhetsmål Agenda 2030. Men stadsbyggnadsidéer, översikter och visioner i all ära – hur har utfallet blivit hittills? Hur har det gått att integrera nya och gamla områden, stadsdelar och rum med varandra? Vilka utmaningar möter Uppsalas stadsbyggnad?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:00 - 14:00 CET

Uppsala – ett viktigt nav i region och rike

Christoffer Nilsson Claes Larsson Eva Nordström Ingemar Rindstig Jennie Claesson Lotta Edling Sal C Seminarium 1 – Fastighet & finans

Uppsala är rikets fjärde största stad, men närheten till Stockholm gör ändå att staden inte har samma status som ett regionalt ekonomiskt (och kulturellt) nav som de övriga storstäderna. På sätt och vis riskerar Uppsala även att slukas upp av en kraftigt växande huvudstadsregion och således bli en förort till Stockholm – det vill säga en stad som mer eller mindre blir beroende av Stockholm. Vad ska man göra för att motverka denna utveckling? Hur håller sig Uppsala på behörigt avstånd från Stockholm? Hur behåller staden sin egen identitet samt sin idag självklara plats som ett (kunskaps)utbildnings- och kulturnav i Sverige? Vad kan man lära sig av svenska städers erfarenheter?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:00 - 14:00 CET

Hur ska bostadsbyggandet lyckas matcha efterfrågan?

Erik Hävermark Elin Blume Niklas Malmfors Linda Lövgren Malin Kernby Mona Lindén Sal K3/K4 Fördjupning – Bostadsbyggande

I ett Uppsala som befinner sig i stark tillväxt ställs höga krav på en bostadsproduktion som ska ge alla som behöver en egen bostad. Inte minst unga. Ett positivt tecken är att ett antal nya aktörer har kommit in på hyresmarknaden de senaste åren. Vilka erfarenheter har de gjort hittills? Vilken övergripande strategi har kommunen för att kunna möta efterfrågan på bostäder de kommande åren? Vad är egentligen status gällande det statliga investeringsstödet? 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Tryggt där det är otryggt – hur lyckas vi?

Jerzy Sarnecki Sal B Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Att göra otrygga och ojämlika platser trygga och trivsamma kräver mycket av politiken och samhället. När Uppsala växer som aldrig förr finns det anledning att ställa sig frågan hur den sociala hållbarheten tas om hand – finns det risk att (fler) otrygga och otillgängliga områden skapas? Det pratas en del om Gottsunda, finns det risk att det är “snacket” i sig stigmatiserande?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Eftermiddagskaffe och tid att knyta kontakter

Plan 6
14:30 - 15:30 CET

Social hållbarhet och samhällsfastigheter i ett samhälle i förändring

Caroline Hoffstedt Krister Karlsson Johan Brisvall Lotta Edling Maria Pleiborn Ted Lindqvist Åsa Kallstenius Sal C Seminarium 1 – Fastighet & finans

Inledning: Ted Lindqvist, vd, Evidens.

Det svenska samhället genomgår nu större demografiska förändringar än kanske någonsin. Allt fler blir äldre samtidigt som nya grupper kommer in i samhället med alla de behov, och för all del möjligheter, det medför. Det krävs ökade investeringar i hela spektrumet av samhällsfastigheter, från vagga till grav, nya bostadslösningar för äldre samt en målmedveten och signifikant satsning på att integrera nya invånare så att de får en rejäl chans att etablera sig som en del av det svenska samhället. Allt faller detta under kategorin social hållbarhet och då ställs frågan på sin spets: Hur blir Uppsala, som utsetts till världens mest hållbara stad, världens mest socialt hållbara stad?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:30 CET

Osynlig infrastruktur – grunden för en ny stad

Annika Malm Lars Johansson Johar Bendjelloul Mats Norrbom Mikael Lundin Pär Dalhielm Sal B Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

När framtidens Uppsala växer fram med fler människor, bostäder, stadsdelar och företag ställs stora krav på infrastrukturen. Vi talar ofta om behovet av vägar och kollektivtrafik, men ibland glömmer man den “osynliga” infrastruktur som utgörs av den kritiska elförsörjningen, kommunikationsnät samt system för vatten och avlopp. Hur hänger den med i Uppsalas kraftiga tillväxttakt? Betyder behoven inom infrastrukturen att det finns möjligheter till investeringar? Hur ser bygg- och anläggningsföretag på områdets utmaningar?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:30 CET

Snabbväxande stad med hållbar samhällsplanering – är det möjligt?

Emelie Persson Lindqvist Malin Bosaeus Mari Kågström Per Thiberg Sara Bjurström Sarah Paskota Sal K3/K4 Fördjupning – Hållbarhet

Moderator: Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetschef energi och industri, Sweco

Expansiva Uppsala bygger mycket samtidigt som ambitionerna när det gäller hållbarhet är stora. Det ställer höga krav på stadsplaneringen. För att nå målen måste samarbeten mellan olika discipliner och administrativa enheter fungera. Vad ska man tänka på när man tar miljömässiga hänsyn inom planeringen? Hur står det till med kontakter mellan näringsliv och forskning? Var kommer den sociala hållbarheten in?  

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CET

Gemensam avslutning: Hur ska Uppsala ta ledartröjan?

Moderator: Johar Bendjelloul, moderator, journalist, Dagens Nyheter

När Sverige tar klivet in i framtidens ekonomi blir kunskap och innovation ledorden. Där har Uppsala givetvis en viktig roll att spela som ett modernt kunskapsnav förankrat i starka traditioner. Hur avser staden bygga vidare på sin nuvarande position för att bli den självklara ledaren (och katalysatorn) i ett tillväxtorienterat Sverige?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:30 CET

Business Arena after work

17:00 - 19:00 CET

Välkomstträff – Tillsammans bygger vi ett Uppsala för framtiden

Tillsammans med Tengbom bjuder vi in anmälda deltagare till en välkomstträff kvällen innan kongressen, 26 november kl. 17.00-19.00. Du anmäler dig i samband med anmälan till Business Arena Uppsala. Klockan 17.30 hålls ett välkomstanförande med talare Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun, Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppsala kommun och Niklas Malmfors, kontorschef, Tengbom. Panelen modereras av Yvonne Ronnerfors, Bjerking. 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:05 CET

Välkommen till Business Arena Uppsala

Sal B Gemensam inledning

Moderatorerna för dagen, Lotta Edling och Johar Bendjelloul hälsar välkomna. 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:05 - 09:20 CET

Välkomstanförande

Erik Pelling Petra Brylander Sal B Gemensam inledning
09:20 - 10:00 CET

The role of an attractive city for the future

Christopher Choa Sal B Gemensam inledning Session in English

As one of Sweden’s oldest cities and a centre of higher education and religion for centuries, Uppsala is one of the most important cities in the country, and for that matter the Nordics. But what is the role of a city like Uppsala in the modern society? Which role does it play in society as whole and how can it position itself to act as a catalyst in a dynamic region? Which are the main qualities that make a city attractive even in the future?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:45 CET

Fika och mingel med utställare

Plan 6
10:45 - 11:45 CET

CBD – en katalysator för framtida tillväxt

Anders Wätefors Jan-Erik Hellman Lotta Edling Lotta Werner Flyborg Therese Hultquist Tomas Hermansson Sal C Seminarium 1 – Fastighet & finans

Utvecklingen av centrala Uppsala fortsätter med den ambitiösa målsättningen att bygga ett konkurrenskraftigt CBD (Central Business District) med allt vad det innebär. Ett kluster av högpresterande kontorsarbetsplatser är en av nycklarna till varje stads tillväxt och ekonomiska välmående men vad krävs för att Uppsala CBD ska bli konkurrenskraftigt och attraktivt, i synnerhet när man konkurrerar med landets starkaste ekonomiska motor?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:45 CET

Flexibla boendeformer ökar tillgänglighet och variation

Anna Sander Claudia Wörmann Johar Bendjelloul Lars Gärde Oliver Thornton Per Bolund Staffan Schartner Sal B Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Inledning: Per Bolund, (MP), finansmarknads- och bostadsminister.

Trots att det byggs mycket i Uppsala kommun är det många som inte hittar en bostad. Som på många andra platser i landet har hushåll med lägre köpkraft svårare på bostadsmarknaden. Sedan handlar det inte enbart om produktionsvolym. Även formen för boende spelar stor roll. Mer flexibla boendekoncept kan göra bostäder billigare och dessutom bidra till en mer varierad stadsbyggnad. Har byggherrarna incitament att bygga mer flexibelt? Vilka nya former och koncept för boende finns på marknaden? Hur kan Uppsala dra nytta av utvecklingen?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 13:00 CET

Lunch och tid att knyta kontakter

Plan 6
13:00 - 13:30 CET

Hållbara stadsdelar: floskler, förutsättningar och förändring

Alexandra Silfverstolpe Tolstoy Daniel Kvant Suber Joachim Danielsson Johar Bendjelloul Sal B Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Inledning: Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, grundare och vd, Data Act Lab.

Fyrspår, nya stadsdelar och ständig befolkningsökning – Uppsala växer fort och planerna är många. Kommunen har höga ambitioner och hårda krav för sin fortsatta expansion, inte minst för att allt arbete ska utgå från FN:s gemensamma hållbarhetsmål Agenda 2030. Men stadsbyggnadsidéer, översikter och visioner i all ära – hur har utfallet blivit hittills? Hur har det gått att integrera nya och gamla områden, stadsdelar och rum med varandra? Vilka utmaningar möter Uppsalas stadsbyggnad?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:00 - 14:00 CET

Uppsala – ett viktigt nav i region och rike

Christoffer Nilsson Claes Larsson Eva Nordström Ingemar Rindstig Jennie Claesson Lotta Edling Sal C Seminarium 1 – Fastighet & finans

Uppsala är rikets fjärde största stad, men närheten till Stockholm gör ändå att staden inte har samma status som ett regionalt ekonomiskt (och kulturellt) nav som de övriga storstäderna. På sätt och vis riskerar Uppsala även att slukas upp av en kraftigt växande huvudstadsregion och således bli en förort till Stockholm – det vill säga en stad som mer eller mindre blir beroende av Stockholm. Vad ska man göra för att motverka denna utveckling? Hur håller sig Uppsala på behörigt avstånd från Stockholm? Hur behåller staden sin egen identitet samt sin idag självklara plats som ett (kunskaps)utbildnings- och kulturnav i Sverige? Vad kan man lära sig av svenska städers erfarenheter?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:00 - 14:00 CET

Hur ska bostadsbyggandet lyckas matcha efterfrågan?

Erik Hävermark Elin Blume Niklas Malmfors Linda Lövgren Malin Kernby Mona Lindén Sal K3/K4 Fördjupning – Bostadsbyggande

I ett Uppsala som befinner sig i stark tillväxt ställs höga krav på en bostadsproduktion som ska ge alla som behöver en egen bostad. Inte minst unga. Ett positivt tecken är att ett antal nya aktörer har kommit in på hyresmarknaden de senaste åren. Vilka erfarenheter har de gjort hittills? Vilken övergripande strategi har kommunen för att kunna möta efterfrågan på bostäder de kommande åren? Vad är egentligen status gällande det statliga investeringsstödet? 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Tryggt där det är otryggt – hur lyckas vi?

Jerzy Sarnecki Sal B Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Att göra otrygga och ojämlika platser trygga och trivsamma kräver mycket av politiken och samhället. När Uppsala växer som aldrig förr finns det anledning att ställa sig frågan hur den sociala hållbarheten tas om hand – finns det risk att (fler) otrygga och otillgängliga områden skapas? Det pratas en del om Gottsunda, finns det risk att det är “snacket” i sig stigmatiserande?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Eftermiddagskaffe och tid att knyta kontakter

Plan 6
14:30 - 15:30 CET

Social hållbarhet och samhällsfastigheter i ett samhälle i förändring

Caroline Hoffstedt Krister Karlsson Johan Brisvall Lotta Edling Maria Pleiborn Ted Lindqvist Åsa Kallstenius Sal C Seminarium 1 – Fastighet & finans

Inledning: Ted Lindqvist, vd, Evidens.

Det svenska samhället genomgår nu större demografiska förändringar än kanske någonsin. Allt fler blir äldre samtidigt som nya grupper kommer in i samhället med alla de behov, och för all del möjligheter, det medför. Det krävs ökade investeringar i hela spektrumet av samhällsfastigheter, från vagga till grav, nya bostadslösningar för äldre samt en målmedveten och signifikant satsning på att integrera nya invånare så att de får en rejäl chans att etablera sig som en del av det svenska samhället. Allt faller detta under kategorin social hållbarhet och då ställs frågan på sin spets: Hur blir Uppsala, som utsetts till världens mest hållbara stad, världens mest socialt hållbara stad?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:30 CET

Osynlig infrastruktur – grunden för en ny stad

Annika Malm Lars Johansson Johar Bendjelloul Mats Norrbom Mikael Lundin Pär Dalhielm Sal B Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

När framtidens Uppsala växer fram med fler människor, bostäder, stadsdelar och företag ställs stora krav på infrastrukturen. Vi talar ofta om behovet av vägar och kollektivtrafik, men ibland glömmer man den “osynliga” infrastruktur som utgörs av den kritiska elförsörjningen, kommunikationsnät samt system för vatten och avlopp. Hur hänger den med i Uppsalas kraftiga tillväxttakt? Betyder behoven inom infrastrukturen att det finns möjligheter till investeringar? Hur ser bygg- och anläggningsföretag på områdets utmaningar?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:30 CET

Snabbväxande stad med hållbar samhällsplanering – är det möjligt?

Emelie Persson Lindqvist Malin Bosaeus Mari Kågström Per Thiberg Sara Bjurström Sarah Paskota Sal K3/K4 Fördjupning – Hållbarhet

Moderator: Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetschef energi och industri, Sweco

Expansiva Uppsala bygger mycket samtidigt som ambitionerna när det gäller hållbarhet är stora. Det ställer höga krav på stadsplaneringen. För att nå målen måste samarbeten mellan olika discipliner och administrativa enheter fungera. Vad ska man tänka på när man tar miljömässiga hänsyn inom planeringen? Hur står det till med kontakter mellan näringsliv och forskning? Var kommer den sociala hållbarheten in?  

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CET

Gemensam avslutning: Hur ska Uppsala ta ledartröjan?

Moderator: Johar Bendjelloul, moderator, journalist, Dagens Nyheter

När Sverige tar klivet in i framtidens ekonomi blir kunskap och innovation ledorden. Där har Uppsala givetvis en viktig roll att spela som ett modernt kunskapsnav förankrat i starka traditioner. Hur avser staden bygga vidare på sin nuvarande position för att bli den självklara ledaren (och katalysatorn) i ett tillväxtorienterat Sverige?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:30 CET

Business Arena after work