Business Arena Umeå 2020


Dagens program
måndag, februari 17, 2020
18:00 - 21:00 CET

Välkomstträff

Peter Lingmerth Restaurang Cinco Välkomstträff

Peter Lingmerth, vd, Fastighetsnytt hälsar välkomna!

Visa detaljer Gömma detaljer
tisdag, februari 18, 2020
08:00 - 09:00 CET

Registrering och kaffe

09:00 - 09:02 CET

Välkomstanförande

Peter Lingmerth Idun Gemensam inledning
09:02 - 09:10 CET

Öppningsanförande – Sex städer som utvecklas tillsammans

Moderator: Åsa Lindell, moderator, Meetmarket AB

I norra Sverige finns en stark tekniksektor, vitala universitet och ett rikt kulturliv. Det är några av de positiva faktorer som initiativet N6 vill uppmärksamma. Det handlar om Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå som utnyttjar att man kompletterar varandra för att tillsammans förstärka den positiva utvecklingen. Här berättar representanter för N6 mer om tankarna bakom initiativet.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:10 - 09:30 CET

En ny syn på Arktis - vilka blir konsekvenserna?

Martin Kragh Peter Sköld Idun Gemensam inledning

Moderator: Åsa Lindell, moderator, Meetmarket AB

Ingen missade nyheten om att den amerikanske presidenten ville köpa Grönland av Danmark. Även om det låter märkligt är det ett tecken på att Arktis i vidare bemärkelse tilldrar sig allt mer intresse i det geopolitiska spelet. Till och med Kina är en intressent. Orsakerna stavas olja, gas och andra naturresurser. Detta i ett område som är extra känsligt för försurning och höjd medeltemperatur. Mindre is kommer dessutom att leda till fler fartygstransporter i framtiden. Hur ser länder som Ryssland, USA och Norge på Arktis? Finns det risk för konflikter? Vilka ekonomiska möjligheter medför utvecklingen för norra Sverige?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:30 - 10:00 CET

Kan vi diskutera samhällsproblemen utan att få panik?

David Eberhard Idun Gemensam inledning

Moderator: Åsa Lindell, moderator, Meetmarket AB

När människor upplever risker i tillvaron beror det inte nödvändigtvis på att samhället har blivit farligare. Minst lika viktig är en ökad medvetenhet om risker i olika sammanhang. När det gäller hälsa eller sannolikheten för att råka ut för ett brott till exempel. Konsekvensen kan bli ett samhälle där människor är onödigt oroliga och överdrivet känsliga för de motgångar som är en naturlig del av livet. Uppfattningar krockar med vetenskapliga fakta och inte blir det lättare av att det dyker upp alternativa fakta. Hur tycker författaren till boken “Ingen tar skit i de lättkränktas land” att man ska agera som chef? Hur kommer generationen som växt upp med sociala medier att påverka samhället? Hur hanterar vi den ökande upplevelsen av otrygghet i stadsmiljön?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 11:00 CET

Förmiddagsfika och tid att knyta nya kontakter

10:10 - 10:50 CET

Framtidsforum: Hur går vi en hållbar framtid till mötes?

Anna Pantze Cajsa Björkén Janet Ågren Plan 2 (vid utställningen) Framtidsforum Tema: Hållbarhet

Moderator: Madeleine Nobs, hållbarhetschef, NCC Building 

Hållbarhet, eller ESG som det så fint heter numera, är inte längre en marginalföreteelse inom samhällsbyggnadssektorn utan en hygienfaktor. Det företag som inte har en hållbarhetsstrategi är knappt värt namnet men även om alla tar frågan på allvar och har tagit ett kliv framåt finns fortfarande oändligt mycket att göra. Allmänheten, framförallt den nya generationen, kräver tydliga besked om hur vi ska ta oss in i framtiden på ett hållbart och tryggt sätt och frågan är vilka steg som just nu är de viktigaste att ta? 

10.10-10.20 Klimat
Talare: Anna Pantze, miljöspecialist, Tyréns

10.20-10.30 Biologisk mångfald
Talare: Cajsa Björkén, ekolog, Ecogain                        
 
10.30-10.40 Social hållbarhet 
Talare: Janet Ågren, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen (S), Umeå kommun

10.40-10.50 Panelsamtal

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CET

Den oändliga historien

Ulf Siverstedt Tonsalen Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Klara Palmberg Broryd, PhD i komplexitet och konsult
Expertkommentator: Petter Bergner, fil dr i historia och ledarskribent, Västerbotten-Kuriren

Slutet på kalla kriget betydde också slutet för Kalixlinjen och den svenska beredskapen har sakta men säkert monterats ned. Rysslands annektering av Krim 2014 skakade dock om i de säkerhetspolitiska korridorerna och visade att historien ännu inte tagit slut. En nysatsning är på gång. Hur ser hotbilden ut? Vilken funktion har försvaret i samhället, krig eller inte? Vilket roll har norra Sverige i försvarsbygget?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CET

Varför gillar kontorskunden co-working?

Marie Eriksson Matilda Henningsson Sofia Westerlund Miklagård Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm
Expertkommentator: Julia Hedenström, fastighetskonsult, Tenant & Partner

Utan risk för överdrifter kan man säga att co-working har varit en stark trend på kontorsmarknaden i Sverige och många andra länder. Gemensamma ytor och en social dimension som stimulerar kreativiteten är ett viktigt inslag i konceptet. Hur påverkas den traditionella förvaltningen av utvecklingen inom co-working? Vilken typ av företag är det som gillar konceptet? Finns det en risk för att det är ett övergående fenomen? 

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CET

Lågkonjunktur - vad betyder det egentligen?

Christina Nyman Idun Seminarium 1 – Fastighet & finans

Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare 
Expertkommentator: Katarina Edvall, CEO, Founder, Executive HUB & ordförande, Västerbottens Handelskammare

Indikatorerna på en stundande lågkonjunktur haglar men samtidigt vägrar den komma. Eller kan det vara så att den redan är här? En ordinär lågkonjunktur bör inte ha en för stor påverkan på en välskött ekonomi och med tanke på den långa högkonjunkturperioden som nu går mot sitt slut skulle det rent krasst kunna vara bra med en lågkonjunktur. Frågan är dock vad som väntar runt hörnet. Blir det en blygsam och kortvarig sättning i ekonomin eller kommer vi att få en långvarig lågkonjunktur? Vad betyder det för den svenska ekonomin i stort och den regionala i synnerhet?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 12:00 CET

Privat välfärd, en pusselbit i bostadsfrågan?

Anna Marand Annika Wallenskog Gabriel Heller-Sahlgren Peder Björk Grim Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Åsa Lindell, moderator, Meetmarket AB
Expertkommentator: Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget

Anförande: Gabriel Heller-Sahlgren, forskare, Institutet för
Näringslivsforskning och London School of Economics

När man studerar prognoserna för den demografiska utvecklingen och konjunkturen undrar man om inte 80 måste bli det nya 40? Skiftet mot en ökad andel äldre befolkning i kombination med en oförändrad dito i yrkesför ålder är på väg. Här spelar bostadsfrågan en viktig roll, att äldre kan flytta är ju också, som bekant, en viktig ingrediens för fungerande flyttkedjor. Pengarna som behövs för kommunerna finns dock inte, staten skjuter till men det sägs inte räcka på långa vägar. Hur ska allt finansieras. Ett ökat privat inflytande kan vara en väg, går det att släppa på de ideologiska tömmarna när det gäller välfärdens fastigheter? Hur ser det ut med kompetensfrågan när lycksökarna vädrar investeringsmöjligheter i kölvattnet av en avsvalnande bostadsmarknad?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 12:00 CET

Barack eller samhällskraft?

Erik Hävermark Evelina Fahlesson Peter Ullstad Åsa Ledin Balder Fördjupning B – Skola

Moderator: Åsa Machado, affärsutvecklingsansvarig lärmiljöer, Sweco Architects

Var milleniebuggen i själva verket ett skolhaveri? Klart är att prognoserna pekar på ett behov av 1 400 nya skolor till 2030 samtidigt som större delen av befintligt bestånd är i renoveringsbehov. Behoven sätter många av kommunerna i en tuff sits och det kommer behövas en utveckling i symbios med det privata. Det gäller dock att de viktiga, offentliga verksamheterna får sin rätta plats i planeringen för att vi inte ska stå med baracker för att tiden inte räckte till. Kanske kan en noggrann plan också fungera som ett konkurrensmedel, skolan är trots allt en av de första parametrarna som det letas efter när ny bostad ska anskaffas. Kan en satsning på skolan rentav driva befolkningsutveckling och tillväxt?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 12:00 CET

Handeln söker ny balans - hur ska branschen agera?

Andreas Eriksson Andreas Sjöberg Fredrik Bergström Mats Hedenström PB-salen Fördjupning A – Handel/Logistik

Moderator: Anna-Carin Telin, vd, Outpoint

Med e-handelns intåg i svensk handel har logistik blivit en självklar del av frågan om handelns framtida utveckling. Effektiv leverans som inte tar för lång tid är av största vikt för e-handlare som på allvar vill konkurrera med den fysiska handeln framgent samtidigt som den fysiska handeln behöver hitta rätt i en värld där e-handeln har en självklart plats. Hur hittar vi balansen i handelsmixen och hur behöver fastighetsägare förhålla sig till det?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 12:00 CET

Öppet rundabordssamtal: Framtidens fastighetsbransch - vad kommer att förändras till 2030?

Samtalsledare: Annakarin Nyberg, universitetslektor, Institutionen för informatik, Umeå universitet

Branschen utvecklas, samhället byter skepnad, nya medarbetare med nya infallsvinklar tar över på olika positioner. I det här rundabordssamtalet som även är öppet för åhörare höjer vi blicken och riktar den framåt. Det gör vi med hjälp av den yngre generationen. Vad är det som driver dem? Vilka frågor ser de som mest angelägna? Vad är det som får en ung begåvad person att välja en viss utbildning?
  

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CET

Stadens själ - med eller utan uniform

Christina Friberg Michaela Strömberg Po Tidholm Tonsalen Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Klara Palmberg Broryd, PhD i komplexitet och konsult
Expertkommentator: Petter Bergner, fil dr i historia och ledarskribent, Västerbotten-Kuriren

Finns det något som kan kallas en stads innersta väsen? Vemod är i alla fall vad många beskrev som den känsla nedrustningen av försvaret gav för staden. Vi såg ett liknande mönster i många svenska städer där en stark offentlig aktör, som präglat stad och identitet, försvann. Även om ränderna ofta har svårt att gå ur har företags- och entreprenörsanda fyllt tomrummet på många platser. Hur passar en nu åter växande försvarsmakt in i det nya landskapet? Om det går att definiera stadens själ, hur viktig är den som byggsten i stadsbygget?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CET

Kontorsmarknad i norra Sverige - statistik och nyckeltal

Gunnar Tåhlin Jan Wejdmark Roine Stenius Miklagård Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm
Expertkommentator: Julia Hedenström, fastighetskonsult, Tenant & Partner

En lång högkonjunktur har skapat god efterfrågan på kontorslokaler i flera av städerna i norra Sverige. Som vanligt vill kunderna helst sitta centralt. Nyare är kanske intresset för flexiblare lösningar. Här sätter vi siffror på marknadsläget med hyresnivåer och vakansgrader i olika typer av lägen.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CET

Hur ser det ut på finansieringsfronten?

Martin Malhotra Mikael Stålfjäll Pontus Sundin Idun Seminarium 1 – Fastighet & finans

Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare
​Expertkommentator: Katarina Edvall, CEO, Founder, Executive HUB & ordförande, Västerbottens Handelskammare

Den extremt låga räntan kommer att bestå då Riksbanken behöver stimulera ekonomin och kommer rimligtvis inte att höja räntorna ytterligare på ett tag. Det kan te sig positivt för den kapitalintensiva fastighetsbranschen som förlitar sig på den finansiella hävstången. Samtidigt är det inte givet att långivarnas aptit för fastighetsrisk är oändlig. Vilka är utsikterna på finanseringsfronten under det kommande året och hur stor är risken i sektorn?

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:30 CET

Lunch och tid att knyta kontakter

12:10 - 13:20 CET

Framtidsforum: Vad händer just nu inom svensk arkitektur?

Helena Glantz Helena Toresson Joakim Lyth Martin Ehn Hillberg Therese Kreisel Tove Dumon Wallsten Plan 2 (vid utställningen) Framtidsforum Tema: Arkitektur

Moderator: Mark Isitt, journalist och författare

Det har varit goda tider länge för arkitekter. Även om ett minskat bostadsbyggande har förändrat läget en aning är det mycket intressant som händer inom svensk arkitektur. Inte minst klimatet ställer allt högre krav på utformningen av den byggda miljön. En spännande indikator på var arkitekturen befinner sig är Kasper Salin-priset. Här gör vi nedslag inom olika delområden och lär oss mer om de senaste trenderna.   
                    
12.10-12.20 Kasper Salin-priset
Talare:
Joakim Lyth, arkitekt SAR/MSA, Wingårdhs Malmö & juryledamot Kasper Salin-priset      
Tove Dumon Wallsten, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter & jurysekreterare för Kasper Salin-priset                                   

12.20-12.35 Plan
Talare: Therese Kreisel, planarkitekt, Skellefteå kommun   

12.35-12.50 Landskap
Talare: Martin Ehn Hillberg, kontorschef och landskapsarkitekt LAR/MSA, White   

12.50-13.05 Bostad
Talare: Helena Glantz, arkitekt SAR/MSA, partner, Urban Design  

13.05-13.20 Inredning
Talare: Helena Toresson, inredningsarkitekt SIR/MSA MFA, Wingårdhs         

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Lokaler som fungerar för alla - hur bär man sig åt?

Cecilia Söderström Miklagård Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm
Expertkommentator: Julia Hedenström, fastighetskonsult, Tenant & Partner

En av de drivande parterna bakom projektet Universellt Utformade Arbetsplatser är Vasakronan. Företaget vill på det sättet skapa arbetsplatser som är inkluderande och där människors olikheter och kompetens tillvaratas. Det handlar om att tänka i nya banor och vara socialt innovativ för att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Varför har Vasakronan valt att engagera sig i projektet? Vad kan ett fastighetsbolag vinna på att ha universellt utformade arbetsplatser? Vilka problem och möjligheter stöter man på i projektet?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Big regions - lessons from abroad

Pawel Swianiewicz Idun Seminarium 1 – Fastighet & finans Seminar in English

Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare 
​Expertkommentator: Katarina Edvall, CEO, Founder, Executive HUB & ordförande, Västerbottens Handelskammare

The idea of bigger regions is of course not entirely new and there have been made a number of experiments of the sorts before. Which are the main characteristics of economically successful, i.e. growing, greater regions and what should be avoided when constructing such a region? What can we learn from other countries?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Att få ut det virala ur det lokala

Joakim Eklund Tonsalen Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Klara Palmberg Broryd, PhD i komplexitet och konsult
Expertkommentator: Petter Bergner, fil dr i historia och ledarskribent, Västerbotten-Kuriren

De epitet som förknippas med namn och ort har en tendens att hänga kvar. I norr har man lyckats med att bredda sin bas och är nu, utöver de traditionella verksamheterna, också en världsspelare inom en rad nya områden. Frågan är om bilden av norra Sverige förändrats i takt med att regionen tagit nya kliv? Att bygga på de lokala styrkorna är en framgångsfaktor - men hur bygger man en story av det lokala för att nå ut på den globala plattformen? 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:30 CET

Blått är flott och gult är fult?

Florian Steiner Joakim Lyth Mark Isitt Grim Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Åsa Lindell, moderator, Meetmarket AB
Expertkommentator: Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget

Kan bostadshuset signalera något mer än bara boendeyta? Smaken är som baken sägs det, och det finns få områden där det stämmer så väl som inom arkitekturen, eller snarare hos de som gillar att kritisera arkitektur. Det finns därför åtskilliga projekt i Sverige som kompromissats ned till till ett format som passar landet lagom. Men här och där sticker ändå något exceptionellt upp, givetvis både älskat och hatat, tack vare ett modigt beslut. Frågan handlar då om värdet av det beslut som delar staden men som ändå blir en snackis, kanske till och med nationellt. 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:30 CET

Hur är läget på fastighetsmarknaden i norra Sverige?

Anna-Karin Eriksson Charlotte Högberg Mikael Thorgren Stefan Timan PB-salen Fördjupning C – Transaktioner/uthyrning

Moderator: Gustav Källén, vice vd & transaktionschef, Svefa

Den svenska fastighetsmarknaden har gått som tåget de senaste åren, påeldad av en stark konjunktur samt ett i stort sett obegränsat utbud av pengar. Även norra Sverige har gynnats av detta marknadsläge, kombinerat med en större aptit för högavkastande fastigheter då prissättningen i storstäderna inte ger stor avkastning. Hur ser läget på den norrländska fastighetsmarknaden ut framgent?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:30 CET

Fortsatt internationellt intresse för hotellfastigheter?

Anna Borggren David Halldén Peter Tengström Thomas Jakobsson Balder Fördjupning D – Hotell

Moderator: Annakarin Nyberg, universitetslektor, Institutionen för informatik, Umeå universitet

Efterfrågan på hotellrum är på många håll i landet större än utbudet. Från att ha betraktats som en tämligen riskabel investering med stora krav på specialkunskaper har hotellfastigheter de senaste åren blivit “bredare” och är eftertraktade bland annat på grund av sina attraktiva långa kontrakt. Den positiva utvecklingen märks även i norra Sverige. Vad utmärker marknaden för hotellfastigheter i de stora städerna i norr? Hur ser en ledande aktör som Elite Hotels på sin närvaro i regionen? Finns det några internationella trender som spelar in? Finns intresset från det utländska kapitalet?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Cirkulär ekonomi i praktiken - från fastighets- till stadsnivå

Liv Öberg Roger Granberg Sebastian Holmström Miklagård Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm

Återanvändning av material, belysning som tjänst och hållbarhetsinspirerande information. Det är exempel på hur cirkulär ekonomi med relativt enkla medel kan tillämpas i en kontorsfastighet. Idéerna har sitt ursprung på Umeå universitet och en tävling arrangerad av organisationen Sustainergies. På stadsnivå har Umeås arbete med cirkulär ekonomi väckt OECD:s intresse. Hur kan ett cirkulärt förvaltningstänkande stärka affären? Vad är kärnan i cirkulär ekonomi? Vad är det som gör att Umeå hamnar i blickfånget internationellt?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Kan stadscentrerade regioner vara ett alternativ?

Helena Markgren Lars Westin Patrik Nilsson Idun Seminarium 1 – Fastighet & finans

Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare 
​Expertkommentator: Katarina Edvall, CEO, Founder, Executive HUB & ordförande, Västerbottens Handelskammare

Samtidigt som förslaget om storregioner syftar på att skapa färre, större och ekonomiskt mer effektiva administrativa enheter växer sig idén om den fallande nationalstaten och städerna som draglok för tillväxt allt starkare. Kan det vara så att man snarare får ekonomiska fördelar genom att fokusera administrationen på fler och mindre enheter? Är fler och mindre stadscentrerade regioner ett bättre alternativ än storregionerna? 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Världsscenen norra Sverige

Jenny Nordenborg Niclas Lundin Oscar Björk Tonsalen Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Klara Palmberg Broryd, PhD i komplexitet och konsult
Expertkommentator: Petter Bergner, fil dr i historia och ledarskribent, Västerbotten-Kuriren

Att bryta malm, avverka skog och åka skidor är inga problem i de norra delarna av landet, det är också allmänt känt. Kanske inte lika känt att det går att skriva musik till världsartister, få amerikanska spelföretag att förlägga verksamhet i Boden eller driva en av världens bästa designskolor. Norra Sverige är ett bevis på att det går att verka lokalt och samtidigt göra stora avtryck globalt.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:15 CET

Eftermiddagsfika och tid att knyta kontakter

14:40 - 15:05 CET

Framtidsforum: Så förändras branschen med nya digitala lösningar

Anna Bergsten Fatemeh Moradi Plan 2 (vid utställningen) Framtidsforum Tema: Digitalisering

Moderator: Jimmy Balmain Lehtinen, Content Manager, Fastighetsnytt/Business Arena

Om man ska vara övertydlig: jämför med att ta bussen till biblioteket och leta fram en faktauppgift i en bok på en hylla istället för att använda en sökmotor på internet. Det förstnämnda kan vara nog så trevligt, men digitaliseringen sparar onekligen mycket tid och många arbetsmoment. Här ser vi närmare på områden som 3D-printing och styrning av industriell husproduktion. Ett tillfälle att få kunskap och inspiration utifrån två intressanta aktörer som ligger i digital framkant.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 15:40 CET

Hur lägger ledningen upp en strategi för humankapitalet?

Katarina Lundberg Mia Forsgren Ola Serneke Miklagård Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm
Expertkommentator: Julia Hedenström, fastighetskonsult, Tenant & Partner

Fastighetsbolag har ett brett behov av kompetens. Det behövs akademiker med olika typer av inriktningar och behovet av teknisk personal är en ständig utmaning. Beställarkompetens är alltid efterfrågad. Hur planerar de ledande bolagen i branschen för att få en långsiktigt hållbar sammansättning av medarbetare? Är det svårare att rekrytera ungdomar och få dem att stanna på mindre orter? Skulle en ökad digitalisering kunna minska det framtida behovet av arbetskraft i fastighetsbranschen? 

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 16:00 CET

How will we live in the future?

Oona Strathern Grim Seminarium 3 – Bostad Seminar in English

Moderator: Åsa Lindell, moderator, Meetmarket AB
Expertkommentator: Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget

When more and more people are excluded from the housing market, the time may be right to add some pieces to the housing puzzle. There are some megatrends forming our society that will have an impact on how we live and our future spaces. This implies new possibilites for investors but also a variety of new solutions and environments where the operator has a bigger role to play. What are the prevailing trends when it comes to the shared and flexible living of the future?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 16:00 CET

Hur står sig norra Sveriges kontorsmarknad i en vikande konjunktur?

Charlotte Helin Knut Rost Per Johansson Balder Fördjupning E – Kontor

Moderator: Anders Jörnsköld, Deputy Head of Newsec Advisory Sweden, Newsec

I urbaniseringens spår växer det fram starka regionala tillväxtnav i norra Sverige vilket i sin tur skapar en grund för en växande kontorsmarknad. Nu ser dock konjunkturutsikterna allt mer dunkla ut och frågan är hur konjunkturkänslig den norrländska kontorsmarknaden är. Hur stor blir efterfrågan efter nya kontorsytor när konjunktursunderlaget försämras?

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 16:00 CET

Hur påverkas fastighetsmarknaden?

Andrea Cedwall Jan-Erik Höjvall Joakim Arvius Lars-Göran Dahl Idun Seminarium 1 – Fastighet & finans

Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare 
​Expertkommentator: Katarina Edvall, CEO, Founder, Executive HUB & ordförande, Västerbottens Handelskammare

En sammanslagning av flera regioner bygger rimligtvis på en tanke om effektivisering, vilket även bör medföra att man vill kapa kostnader och minska de administrativa enheternas storlek. Detta kan slå mot lokala fastighetsägare som många har en relativt stor exponering mot offentliga aktörer. Hur skulle den lokala fastighetsmarknaden i norra Sverige påverkas om visionen om en norrländsk storregion blir verklighet? Vilka fördelar medför en sådan reform och vilka utmaningar? Blir den mer attraktiv för investerare?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 16:00 CET

Hela Sverige ska leva - en fråga om modell eller attityd?

Katrina Rønningen Peter Olofsson Po Tidholm Tonsalen Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Klara Palmberg Broryd, PhD i komplexitet och konsult
Expertkommentator: Petter Bergner, fil dr i historia och ledarskribent, Västerbotten-Kuriren

Även om norska landsbygdskommuner också krymper så sker det inte i samma omfattning som i Sverige. Att landet är rikt på naturtillgångar är givetvis inte en nackdel men stödet för 
lokalsamhället har funnits längre än oljan. I Norge är det dessutom betydligt mer decentraliserat än i Sverige, även om den nya kommunreformen innebär att man går från 422 till 356 kommuner 2020. Finns det lärdomar att dra av en norsk modell? Framförallt ser de ekonomiska incitamenten annorlunda ut. Hur ser den norska modellen ut och hur är attityden i landet när det gäller diskussionen om stad och landsbygd? Fungerar det svenska utjämningssystemet eller behövs en ny modell, rentav en ny attityd?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:40 - 16:00 CET

Hållbart campus gör staden mer dynamisk

Olov Bergström​ Tomas Strömberg Miklagård Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm
Expertkommentator: Julia Hedenström, fastighetskonsult, Tenant & Partner

För en universitetsstad är campus av naturliga skäl något av ett hjärta. Idag är klimatmässig hållbarhet en självklarhet i förvaltningen. Den bidrar i sig till attraktiviteten. Dessutom kan ett campus bidra till social hållbarhet i ett samhälle genom att vara öppet och inkluderande. Hur tänker man när man ritar och bygger ett campus som gör staden attraktiv? Hur agerar en campusfastighetsägare för att upprätthålla dynamiken? Hur jobbar man i praktiken med de olika hållbarhetsaspekterna i campusmiljön?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:45 CET

Business Arena after work

18:00 - 21:00 CET

Välkomstträff

Peter Lingmerth Restaurang Cinco Välkomstträff

Peter Lingmerth, vd, Fastighetsnytt hälsar välkomna!

Visa detaljer Gömma detaljer
08:00 - 09:00 CET

Registrering och kaffe

09:00 - 09:02 CET

Välkomstanförande

Peter Lingmerth Idun Gemensam inledning
09:02 - 09:10 CET

Öppningsanförande – Sex städer som utvecklas tillsammans

Moderator: Åsa Lindell, moderator, Meetmarket AB

I norra Sverige finns en stark tekniksektor, vitala universitet och ett rikt kulturliv. Det är några av de positiva faktorer som initiativet N6 vill uppmärksamma. Det handlar om Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå som utnyttjar att man kompletterar varandra för att tillsammans förstärka den positiva utvecklingen. Här berättar representanter för N6 mer om tankarna bakom initiativet.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:10 - 09:30 CET

En ny syn på Arktis - vilka blir konsekvenserna?

Martin Kragh Peter Sköld Idun Gemensam inledning

Moderator: Åsa Lindell, moderator, Meetmarket AB

Ingen missade nyheten om att den amerikanske presidenten ville köpa Grönland av Danmark. Även om det låter märkligt är det ett tecken på att Arktis i vidare bemärkelse tilldrar sig allt mer intresse i det geopolitiska spelet. Till och med Kina är en intressent. Orsakerna stavas olja, gas och andra naturresurser. Detta i ett område som är extra känsligt för försurning och höjd medeltemperatur. Mindre is kommer dessutom att leda till fler fartygstransporter i framtiden. Hur ser länder som Ryssland, USA och Norge på Arktis? Finns det risk för konflikter? Vilka ekonomiska möjligheter medför utvecklingen för norra Sverige?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:30 - 10:00 CET

Kan vi diskutera samhällsproblemen utan att få panik?

David Eberhard Idun Gemensam inledning

Moderator: Åsa Lindell, moderator, Meetmarket AB

När människor upplever risker i tillvaron beror det inte nödvändigtvis på att samhället har blivit farligare. Minst lika viktig är en ökad medvetenhet om risker i olika sammanhang. När det gäller hälsa eller sannolikheten för att råka ut för ett brott till exempel. Konsekvensen kan bli ett samhälle där människor är onödigt oroliga och överdrivet känsliga för de motgångar som är en naturlig del av livet. Uppfattningar krockar med vetenskapliga fakta och inte blir det lättare av att det dyker upp alternativa fakta. Hur tycker författaren till boken “Ingen tar skit i de lättkränktas land” att man ska agera som chef? Hur kommer generationen som växt upp med sociala medier att påverka samhället? Hur hanterar vi den ökande upplevelsen av otrygghet i stadsmiljön?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 11:00 CET

Förmiddagsfika och tid att knyta nya kontakter

10:10 - 10:50 CET

Framtidsforum: Hur går vi en hållbar framtid till mötes?

Anna Pantze Cajsa Björkén Janet Ågren Plan 2 (vid utställningen) Framtidsforum Tema: Hållbarhet

Moderator: Madeleine Nobs, hållbarhetschef, NCC Building 

Hållbarhet, eller ESG som det så fint heter numera, är inte längre en marginalföreteelse inom samhällsbyggnadssektorn utan en hygienfaktor. Det företag som inte har en hållbarhetsstrategi är knappt värt namnet men även om alla tar frågan på allvar och har tagit ett kliv framåt finns fortfarande oändligt mycket att göra. Allmänheten, framförallt den nya generationen, kräver tydliga besked om hur vi ska ta oss in i framtiden på ett hållbart och tryggt sätt och frågan är vilka steg som just nu är de viktigaste att ta? 

10.10-10.20 Klimat
Talare: Anna Pantze, miljöspecialist, Tyréns

10.20-10.30 Biologisk mångfald
Talare: Cajsa Björkén, ekolog, Ecogain                        
 
10.30-10.40 Social hållbarhet 
Talare: Janet Ågren, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen (S), Umeå kommun

10.40-10.50 Panelsamtal

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CET

Den oändliga historien

Ulf Siverstedt Tonsalen Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Klara Palmberg Broryd, PhD i komplexitet och konsult
Expertkommentator: Petter Bergner, fil dr i historia och ledarskribent, Västerbotten-Kuriren

Slutet på kalla kriget betydde också slutet för Kalixlinjen och den svenska beredskapen har sakta men säkert monterats ned. Rysslands annektering av Krim 2014 skakade dock om i de säkerhetspolitiska korridorerna och visade att historien ännu inte tagit slut. En nysatsning är på gång. Hur ser hotbilden ut? Vilken funktion har försvaret i samhället, krig eller inte? Vilket roll har norra Sverige i försvarsbygget?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CET

Varför gillar kontorskunden co-working?

Marie Eriksson Matilda Henningsson Sofia Westerlund Miklagård Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm
Expertkommentator: Julia Hedenström, fastighetskonsult, Tenant & Partner

Utan risk för överdrifter kan man säga att co-working har varit en stark trend på kontorsmarknaden i Sverige och många andra länder. Gemensamma ytor och en social dimension som stimulerar kreativiteten är ett viktigt inslag i konceptet. Hur påverkas den traditionella förvaltningen av utvecklingen inom co-working? Vilken typ av företag är det som gillar konceptet? Finns det en risk för att det är ett övergående fenomen? 

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CET

Lågkonjunktur - vad betyder det egentligen?

Christina Nyman Idun Seminarium 1 – Fastighet & finans

Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare 
Expertkommentator: Katarina Edvall, CEO, Founder, Executive HUB & ordförande, Västerbottens Handelskammare

Indikatorerna på en stundande lågkonjunktur haglar men samtidigt vägrar den komma. Eller kan det vara så att den redan är här? En ordinär lågkonjunktur bör inte ha en för stor påverkan på en välskött ekonomi och med tanke på den långa högkonjunkturperioden som nu går mot sitt slut skulle det rent krasst kunna vara bra med en lågkonjunktur. Frågan är dock vad som väntar runt hörnet. Blir det en blygsam och kortvarig sättning i ekonomin eller kommer vi att få en långvarig lågkonjunktur? Vad betyder det för den svenska ekonomin i stort och den regionala i synnerhet?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 12:00 CET

Privat välfärd, en pusselbit i bostadsfrågan?

Anna Marand Annika Wallenskog Gabriel Heller-Sahlgren Peder Björk Grim Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Åsa Lindell, moderator, Meetmarket AB
Expertkommentator: Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget

Anförande: Gabriel Heller-Sahlgren, forskare, Institutet för
Näringslivsforskning och London School of Economics

När man studerar prognoserna för den demografiska utvecklingen och konjunkturen undrar man om inte 80 måste bli det nya 40? Skiftet mot en ökad andel äldre befolkning i kombination med en oförändrad dito i yrkesför ålder är på väg. Här spelar bostadsfrågan en viktig roll, att äldre kan flytta är ju också, som bekant, en viktig ingrediens för fungerande flyttkedjor. Pengarna som behövs för kommunerna finns dock inte, staten skjuter till men det sägs inte räcka på långa vägar. Hur ska allt finansieras. Ett ökat privat inflytande kan vara en väg, går det att släppa på de ideologiska tömmarna när det gäller välfärdens fastigheter? Hur ser det ut med kompetensfrågan när lycksökarna vädrar investeringsmöjligheter i kölvattnet av en avsvalnande bostadsmarknad?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 12:00 CET

Barack eller samhällskraft?

Erik Hävermark Evelina Fahlesson Peter Ullstad Åsa Ledin Balder Fördjupning B – Skola

Moderator: Åsa Machado, affärsutvecklingsansvarig lärmiljöer, Sweco Architects

Var milleniebuggen i själva verket ett skolhaveri? Klart är att prognoserna pekar på ett behov av 1 400 nya skolor till 2030 samtidigt som större delen av befintligt bestånd är i renoveringsbehov. Behoven sätter många av kommunerna i en tuff sits och det kommer behövas en utveckling i symbios med det privata. Det gäller dock att de viktiga, offentliga verksamheterna får sin rätta plats i planeringen för att vi inte ska stå med baracker för att tiden inte räckte till. Kanske kan en noggrann plan också fungera som ett konkurrensmedel, skolan är trots allt en av de första parametrarna som det letas efter när ny bostad ska anskaffas. Kan en satsning på skolan rentav driva befolkningsutveckling och tillväxt?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 12:00 CET

Handeln söker ny balans - hur ska branschen agera?

Andreas Eriksson Andreas Sjöberg Fredrik Bergström Mats Hedenström PB-salen Fördjupning A – Handel/Logistik

Moderator: Anna-Carin Telin, vd, Outpoint

Med e-handelns intåg i svensk handel har logistik blivit en självklar del av frågan om handelns framtida utveckling. Effektiv leverans som inte tar för lång tid är av största vikt för e-handlare som på allvar vill konkurrera med den fysiska handeln framgent samtidigt som den fysiska handeln behöver hitta rätt i en värld där e-handeln har en självklart plats. Hur hittar vi balansen i handelsmixen och hur behöver fastighetsägare förhålla sig till det?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 12:00 CET

Öppet rundabordssamtal: Framtidens fastighetsbransch - vad kommer att förändras till 2030?

Samtalsledare: Annakarin Nyberg, universitetslektor, Institutionen för informatik, Umeå universitet

Branschen utvecklas, samhället byter skepnad, nya medarbetare med nya infallsvinklar tar över på olika positioner. I det här rundabordssamtalet som även är öppet för åhörare höjer vi blicken och riktar den framåt. Det gör vi med hjälp av den yngre generationen. Vad är det som driver dem? Vilka frågor ser de som mest angelägna? Vad är det som får en ung begåvad person att välja en viss utbildning?
  

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CET

Stadens själ - med eller utan uniform

Christina Friberg Michaela Strömberg Po Tidholm Tonsalen Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Klara Palmberg Broryd, PhD i komplexitet och konsult
Expertkommentator: Petter Bergner, fil dr i historia och ledarskribent, Västerbotten-Kuriren

Finns det något som kan kallas en stads innersta väsen? Vemod är i alla fall vad många beskrev som den känsla nedrustningen av försvaret gav för staden. Vi såg ett liknande mönster i många svenska städer där en stark offentlig aktör, som präglat stad och identitet, försvann. Även om ränderna ofta har svårt att gå ur har företags- och entreprenörsanda fyllt tomrummet på många platser. Hur passar en nu åter växande försvarsmakt in i det nya landskapet? Om det går att definiera stadens själ, hur viktig är den som byggsten i stadsbygget?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CET

Kontorsmarknad i norra Sverige - statistik och nyckeltal

Gunnar Tåhlin Jan Wejdmark Roine Stenius Miklagård Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm
Expertkommentator: Julia Hedenström, fastighetskonsult, Tenant & Partner

En lång högkonjunktur har skapat god efterfrågan på kontorslokaler i flera av städerna i norra Sverige. Som vanligt vill kunderna helst sitta centralt. Nyare är kanske intresset för flexiblare lösningar. Här sätter vi siffror på marknadsläget med hyresnivåer och vakansgrader i olika typer av lägen.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CET

Hur ser det ut på finansieringsfronten?

Martin Malhotra Mikael Stålfjäll Pontus Sundin Idun Seminarium 1 – Fastighet & finans

Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare
​Expertkommentator: Katarina Edvall, CEO, Founder, Executive HUB & ordförande, Västerbottens Handelskammare

Den extremt låga räntan kommer att bestå då Riksbanken behöver stimulera ekonomin och kommer rimligtvis inte att höja räntorna ytterligare på ett tag. Det kan te sig positivt för den kapitalintensiva fastighetsbranschen som förlitar sig på den finansiella hävstången. Samtidigt är det inte givet att långivarnas aptit för fastighetsrisk är oändlig. Vilka är utsikterna på finanseringsfronten under det kommande året och hur stor är risken i sektorn?

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:30 CET

Lunch och tid att knyta kontakter

12:10 - 13:20 CET

Framtidsforum: Vad händer just nu inom svensk arkitektur?

Helena Glantz Helena Toresson Joakim Lyth Martin Ehn Hillberg Therese Kreisel Tove Dumon Wallsten Plan 2 (vid utställningen) Framtidsforum Tema: Arkitektur

Moderator: Mark Isitt, journalist och författare

Det har varit goda tider länge för arkitekter. Även om ett minskat bostadsbyggande har förändrat läget en aning är det mycket intressant som händer inom svensk arkitektur. Inte minst klimatet ställer allt högre krav på utformningen av den byggda miljön. En spännande indikator på var arkitekturen befinner sig är Kasper Salin-priset. Här gör vi nedslag inom olika delområden och lär oss mer om de senaste trenderna.   
                    
12.10-12.20 Kasper Salin-priset
Talare:
Joakim Lyth, arkitekt SAR/MSA, Wingårdhs Malmö & juryledamot Kasper Salin-priset      
Tove Dumon Wallsten, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter & jurysekreterare för Kasper Salin-priset                                   

12.20-12.35 Plan
Talare: Therese Kreisel, planarkitekt, Skellefteå kommun   

12.35-12.50 Landskap
Talare: Martin Ehn Hillberg, kontorschef och landskapsarkitekt LAR/MSA, White   

12.50-13.05 Bostad
Talare: Helena Glantz, arkitekt SAR/MSA, partner, Urban Design  

13.05-13.20 Inredning
Talare: Helena Toresson, inredningsarkitekt SIR/MSA MFA, Wingårdhs         

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Lokaler som fungerar för alla - hur bär man sig åt?

Cecilia Söderström Miklagård Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm
Expertkommentator: Julia Hedenström, fastighetskonsult, Tenant & Partner

En av de drivande parterna bakom projektet Universellt Utformade Arbetsplatser är Vasakronan. Företaget vill på det sättet skapa arbetsplatser som är inkluderande och där människors olikheter och kompetens tillvaratas. Det handlar om att tänka i nya banor och vara socialt innovativ för att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Varför har Vasakronan valt att engagera sig i projektet? Vad kan ett fastighetsbolag vinna på att ha universellt utformade arbetsplatser? Vilka problem och möjligheter stöter man på i projektet?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Big regions - lessons from abroad

Pawel Swianiewicz Idun Seminarium 1 – Fastighet & finans Seminar in English

Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare 
​Expertkommentator: Katarina Edvall, CEO, Founder, Executive HUB & ordförande, Västerbottens Handelskammare

The idea of bigger regions is of course not entirely new and there have been made a number of experiments of the sorts before. Which are the main characteristics of economically successful, i.e. growing, greater regions and what should be avoided when constructing such a region? What can we learn from other countries?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Att få ut det virala ur det lokala

Joakim Eklund Tonsalen Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Klara Palmberg Broryd, PhD i komplexitet och konsult
Expertkommentator: Petter Bergner, fil dr i historia och ledarskribent, Västerbotten-Kuriren

De epitet som förknippas med namn och ort har en tendens att hänga kvar. I norr har man lyckats med att bredda sin bas och är nu, utöver de traditionella verksamheterna, också en världsspelare inom en rad nya områden. Frågan är om bilden av norra Sverige förändrats i takt med att regionen tagit nya kliv? Att bygga på de lokala styrkorna är en framgångsfaktor - men hur bygger man en story av det lokala för att nå ut på den globala plattformen? 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:30 CET

Blått är flott och gult är fult?

Florian Steiner Joakim Lyth Mark Isitt Grim Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Åsa Lindell, moderator, Meetmarket AB
Expertkommentator: Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget

Kan bostadshuset signalera något mer än bara boendeyta? Smaken är som baken sägs det, och det finns få områden där det stämmer så väl som inom arkitekturen, eller snarare hos de som gillar att kritisera arkitektur. Det finns därför åtskilliga projekt i Sverige som kompromissats ned till till ett format som passar landet lagom. Men här och där sticker ändå något exceptionellt upp, givetvis både älskat och hatat, tack vare ett modigt beslut. Frågan handlar då om värdet av det beslut som delar staden men som ändå blir en snackis, kanske till och med nationellt. 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:30 CET

Hur är läget på fastighetsmarknaden i norra Sverige?

Anna-Karin Eriksson Charlotte Högberg Mikael Thorgren Stefan Timan PB-salen Fördjupning C – Transaktioner/uthyrning

Moderator: Gustav Källén, vice vd & transaktionschef, Svefa

Den svenska fastighetsmarknaden har gått som tåget de senaste åren, påeldad av en stark konjunktur samt ett i stort sett obegränsat utbud av pengar. Även norra Sverige har gynnats av detta marknadsläge, kombinerat med en större aptit för högavkastande fastigheter då prissättningen i storstäderna inte ger stor avkastning. Hur ser läget på den norrländska fastighetsmarknaden ut framgent?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:30 CET

Fortsatt internationellt intresse för hotellfastigheter?

Anna Borggren David Halldén Peter Tengström Thomas Jakobsson Balder Fördjupning D – Hotell

Moderator: Annakarin Nyberg, universitetslektor, Institutionen för informatik, Umeå universitet

Efterfrågan på hotellrum är på många håll i landet större än utbudet. Från att ha betraktats som en tämligen riskabel investering med stora krav på specialkunskaper har hotellfastigheter de senaste åren blivit “bredare” och är eftertraktade bland annat på grund av sina attraktiva långa kontrakt. Den positiva utvecklingen märks även i norra Sverige. Vad utmärker marknaden för hotellfastigheter i de stora städerna i norr? Hur ser en ledande aktör som Elite Hotels på sin närvaro i regionen? Finns det några internationella trender som spelar in? Finns intresset från det utländska kapitalet?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Cirkulär ekonomi i praktiken - från fastighets- till stadsnivå

Liv Öberg Roger Granberg Sebastian Holmström Miklagård Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm

Återanvändning av material, belysning som tjänst och hållbarhetsinspirerande information. Det är exempel på hur cirkulär ekonomi med relativt enkla medel kan tillämpas i en kontorsfastighet. Idéerna har sitt ursprung på Umeå universitet och en tävling arrangerad av organisationen Sustainergies. På stadsnivå har Umeås arbete med cirkulär ekonomi väckt OECD:s intresse. Hur kan ett cirkulärt förvaltningstänkande stärka affären? Vad är kärnan i cirkulär ekonomi? Vad är det som gör att Umeå hamnar i blickfånget internationellt?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Kan stadscentrerade regioner vara ett alternativ?

Helena Markgren Lars Westin Patrik Nilsson Idun Seminarium 1 – Fastighet & finans

Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare 
​Expertkommentator: Katarina Edvall, CEO, Founder, Executive HUB & ordförande, Västerbottens Handelskammare

Samtidigt som förslaget om storregioner syftar på att skapa färre, större och ekonomiskt mer effektiva administrativa enheter växer sig idén om den fallande nationalstaten och städerna som draglok för tillväxt allt starkare. Kan det vara så att man snarare får ekonomiska fördelar genom att fokusera administrationen på fler och mindre enheter? Är fler och mindre stadscentrerade regioner ett bättre alternativ än storregionerna? 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Världsscenen norra Sverige

Jenny Nordenborg Niclas Lundin Oscar Björk Tonsalen Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Klara Palmberg Broryd, PhD i komplexitet och konsult
Expertkommentator: Petter Bergner, fil dr i historia och ledarskribent, Västerbotten-Kuriren

Att bryta malm, avverka skog och åka skidor är inga problem i de norra delarna av landet, det är också allmänt känt. Kanske inte lika känt att det går att skriva musik till världsartister, få amerikanska spelföretag att förlägga verksamhet i Boden eller driva en av världens bästa designskolor. Norra Sverige är ett bevis på att det går att verka lokalt och samtidigt göra stora avtryck globalt.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:15 CET

Eftermiddagsfika och tid att knyta kontakter

14:40 - 15:05 CET

Framtidsforum: Så förändras branschen med nya digitala lösningar

Anna Bergsten Fatemeh Moradi Plan 2 (vid utställningen) Framtidsforum Tema: Digitalisering

Moderator: Jimmy Balmain Lehtinen, Content Manager, Fastighetsnytt/Business Arena

Om man ska vara övertydlig: jämför med att ta bussen till biblioteket och leta fram en faktauppgift i en bok på en hylla istället för att använda en sökmotor på internet. Det förstnämnda kan vara nog så trevligt, men digitaliseringen sparar onekligen mycket tid och många arbetsmoment. Här ser vi närmare på områden som 3D-printing och styrning av industriell husproduktion. Ett tillfälle att få kunskap och inspiration utifrån två intressanta aktörer som ligger i digital framkant.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 15:40 CET

Hur lägger ledningen upp en strategi för humankapitalet?

Katarina Lundberg Mia Forsgren Ola Serneke Miklagård Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm
Expertkommentator: Julia Hedenström, fastighetskonsult, Tenant & Partner

Fastighetsbolag har ett brett behov av kompetens. Det behövs akademiker med olika typer av inriktningar och behovet av teknisk personal är en ständig utmaning. Beställarkompetens är alltid efterfrågad. Hur planerar de ledande bolagen i branschen för att få en långsiktigt hållbar sammansättning av medarbetare? Är det svårare att rekrytera ungdomar och få dem att stanna på mindre orter? Skulle en ökad digitalisering kunna minska det framtida behovet av arbetskraft i fastighetsbranschen? 

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 16:00 CET

How will we live in the future?

Oona Strathern Grim Seminarium 3 – Bostad Seminar in English

Moderator: Åsa Lindell, moderator, Meetmarket AB
Expertkommentator: Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget

When more and more people are excluded from the housing market, the time may be right to add some pieces to the housing puzzle. There are some megatrends forming our society that will have an impact on how we live and our future spaces. This implies new possibilites for investors but also a variety of new solutions and environments where the operator has a bigger role to play. What are the prevailing trends when it comes to the shared and flexible living of the future?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 16:00 CET

Hur står sig norra Sveriges kontorsmarknad i en vikande konjunktur?

Charlotte Helin Knut Rost Per Johansson Balder Fördjupning E – Kontor

Moderator: Anders Jörnsköld, Deputy Head of Newsec Advisory Sweden, Newsec

I urbaniseringens spår växer det fram starka regionala tillväxtnav i norra Sverige vilket i sin tur skapar en grund för en växande kontorsmarknad. Nu ser dock konjunkturutsikterna allt mer dunkla ut och frågan är hur konjunkturkänslig den norrländska kontorsmarknaden är. Hur stor blir efterfrågan efter nya kontorsytor när konjunktursunderlaget försämras?

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 16:00 CET

Hur påverkas fastighetsmarknaden?

Andrea Cedwall Jan-Erik Höjvall Joakim Arvius Lars-Göran Dahl Idun Seminarium 1 – Fastighet & finans

Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare 
​Expertkommentator: Katarina Edvall, CEO, Founder, Executive HUB & ordförande, Västerbottens Handelskammare

En sammanslagning av flera regioner bygger rimligtvis på en tanke om effektivisering, vilket även bör medföra att man vill kapa kostnader och minska de administrativa enheternas storlek. Detta kan slå mot lokala fastighetsägare som många har en relativt stor exponering mot offentliga aktörer. Hur skulle den lokala fastighetsmarknaden i norra Sverige påverkas om visionen om en norrländsk storregion blir verklighet? Vilka fördelar medför en sådan reform och vilka utmaningar? Blir den mer attraktiv för investerare?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 16:00 CET

Hela Sverige ska leva - en fråga om modell eller attityd?

Katrina Rønningen Peter Olofsson Po Tidholm Tonsalen Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Klara Palmberg Broryd, PhD i komplexitet och konsult
Expertkommentator: Petter Bergner, fil dr i historia och ledarskribent, Västerbotten-Kuriren

Även om norska landsbygdskommuner också krymper så sker det inte i samma omfattning som i Sverige. Att landet är rikt på naturtillgångar är givetvis inte en nackdel men stödet för 
lokalsamhället har funnits längre än oljan. I Norge är det dessutom betydligt mer decentraliserat än i Sverige, även om den nya kommunreformen innebär att man går från 422 till 356 kommuner 2020. Finns det lärdomar att dra av en norsk modell? Framförallt ser de ekonomiska incitamenten annorlunda ut. Hur ser den norska modellen ut och hur är attityden i landet när det gäller diskussionen om stad och landsbygd? Fungerar det svenska utjämningssystemet eller behövs en ny modell, rentav en ny attityd?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:40 - 16:00 CET

Hållbart campus gör staden mer dynamisk

Olov Bergström​ Tomas Strömberg Miklagård Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm
Expertkommentator: Julia Hedenström, fastighetskonsult, Tenant & Partner

För en universitetsstad är campus av naturliga skäl något av ett hjärta. Idag är klimatmässig hållbarhet en självklarhet i förvaltningen. Den bidrar i sig till attraktiviteten. Dessutom kan ett campus bidra till social hållbarhet i ett samhälle genom att vara öppet och inkluderande. Hur tänker man när man ritar och bygger ett campus som gör staden attraktiv? Hur agerar en campusfastighetsägare för att upprätthålla dynamiken? Hur jobbar man i praktiken med de olika hållbarhetsaspekterna i campusmiljön?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:45 CET

Business Arena after work