Business Arena Umeå 2020Utställarinformation


Denna information riktar sig till dig som är utställare på Business Arena Umeå. Nedan följer riktlinjer som gäller för utställningsytorna monter respektive lounge. Du finner även tider för inrigg samt utrigg, övriga hålltider och biljettinformation. ​

Skisser