Business Arena Malmö

4 mars 2020

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder

Program

Dagens program
tisdag, mars 3, 2020
18:00 - 20:30 CET

Välkomstträff – Så ska Skåne utnyttja konkurrensfördelarna

Marcus Horning Magnus Windblixt Peter Lingmerth Ulrika Hallengren Clarion Living Room Välkomstträff

Kvällen innan kongressen, den 3 mars kl. 18.00-20.30 bjuder vi in anmälda deltagare till en välkomstträff. Du anmäler dig i samband med anmälan till Business Arena Malmö.

 

Moderator: Jon Forssell, föreläsare, Happy Bear

 

Kl. 18.30 Välkomsthälsning

Peter Lingmerth, vd, Fastighetsnytt

 

Kl. 18.35-19.00 Paneldiskussion

Med en befolkning på drygt 1,3 miljoner människor, framstående universitet, väl utbyggd infrastruktur och ett strategiskt läge nära kontinenten är det mycket som talar för Skåne. Den största staden Malmö grundades redan på 1200-talet, men präglas idag av en ung befolkning och ett framtidsinriktat stadsbyggande. Utmaningen ligger i att öka sysselsättning och regional tillväxt i en situation när gränskontroller försvårar reseflöden och internationell handel kärvar. Här ger regionens representanter sin syn på vägen framåt. 

 

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad

Magnus Windblixt, fastighetsdirektör, Region Skåne

Ulrika Hallengren, vd, Wihlborgs

Visa detaljer Gömma detaljer
onsdag, mars 4, 2020
08:40 - 09:00 CET

Musik

Lena Petersson Konsertsalen Gemensam inledning

Välkommen att lyssna på ljuv musik i konsertsalen. Harpisten Lena framför några klassiska pärlor ur harprepertoaren såsom Salzedo Chanson, Grandjany Automne och Faure’ Impromptu.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:05 CET

Välkomstanförande

Peter Lingmerth Konsertsalen Gemensam inledning
09:05 - 09:20 CET

Öppningsanförande – Tillväxt och trygghet går hand i hand

Katrin Stjernfeldt Jammeh Konsertsalen Gemensam inledning

Moderator: Anna Frankzen Starrin, Trend- & Situation Analyst, Anna Communication

 

För att Malmö ska kunna växa hållbart och tillvarata sin potential i Öresundsregionen krävs ett målmedvetet arbete för ökad trygghet. Ett arbete som börjar i bostadsområden och skolor, där segregationen måste brytas och fler få möjlighet till en egen försörjning. Samhällsbyggnadssektorn har en central roll att spela för att bidra till att bygga Malmö helt och hållbart. Här ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det som behöver göras.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 10:00 CET

Skånska lösningar på globala problem – hur skulle det se ut?

Johan Wester Konsertsalen Gemensam inledning

Moderator: Anna Frankzen Starrin, Trend- & Situation Analyst, Anna Communication

 

Med ett varmare klimat i spetsen står det svenska samhället inför en rad utmaningar som i grund och botten är globala. Migration, digitalisering och relationen mellan stad och landsbygd är andra. För att komma fram till lösningar krävs samarbete över nationsgränser och mellan olika sektorer i samhället. Mycket bygger på att individer träffas, förstår varandra och ser till att det händer något konkret. Är det rent utav så att Skåne kan spela en större roll i det stora perspektivet? Kan den snabba tekniska utvecklingen vara en språngbräda? Hur kan samhällsbyggnadssektorn hitta nya, tidiga och konstruktiva samarbetsformer?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 11:00 CET

Förmiddagskaffe och tid att knyta kontakter

11:00 - 11:30 CET

Global makro med utgångspunkt i privatkonsumtion

Pär Magnusson Seminarium 1 – Fastighet & finans

De senaste tio åren har världen gått igenom en i många avseenden ovanlig högkonjunktur. Cykeln har inte bara varit osedvanligt långdragen, vi har också sett en högkonjunktur som eldats på av en ovanligt expansiv penningpolitik samtidigt som finanspolitiska stimulanser har lyst med sin frånvaro. Det i sin tur innebär att tillväxten framförallt har drivits av privatkonsumtion, i en tid då handel genomgått ett stålbad. Låter paradoxalt och det är det i viss mån men å andra sidan har ett antal sanningar ställts på ända. Hur ser de globala konjunkturutsikterna ut och hur kommer konsumtionen att påverkas vid en lågkonjunktur?

 

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CET

Kunskapens frukt – äpple eller päron?

Jan Björklund Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Johan Wester, grundare och vd, Skånemotor
Expertkommentator: Karin Svensson, HR-chef, MKB

Synen på vad som är kunskap och vad som ska ingå i undervisningen tycks inte längre vara självklarheter. Den förändring skolsystemet genomgått med kommunalisering och fria skolval har gett en avreglerad skolmarknad. Vi ser dock ökade klyftor inom skolsystemet likt samhället i övrigt. I debatten framförs krav på att kunskap och status behöver stärkas hos både lärare och skolväsende. Vad händer med våra utbildningsanstalter när kunskapsbegreppet urholkas? Jan Björklund, med en lång politisk bana i utbildningens tecken, delar med sig av sina personliga erfarenheter och tankar kring den svenska skolan och dess framtid.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CET

En politik för ett stabilt bostadsbyggande

Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Jon Forssell, föreläsare, Happy Bear

Programarbete pågår.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CET

Varför ingår mobilitet i Riksbyggens tjänsteportfölj?

Therese Berg Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Anna Frankzen Starrin, Trend- & Situation Analyst, Anna Communication
Expertkommentator: Magnus Skiöld, styrelseordförande, Midroc    

 

Baserat på forskning om hur man bygger mer hållbara samhällen präglas Riksbyggens Brf Viva i Göteborg av hållbarhet i olika aspekter. En av dem är att de boende erbjuds mobilitetstjänster som gör boende och resande mer miljövänligt - det som kallas mobility-as-a-service. Antalet boendeparkeringar i projektet är noll, vilket sparar in på mark och pengar. Kan mobilitetstjänster pressa bostadspriserna? Förstår de boende hur de använder mobility-as-a-service? Vilka förutsättningar krävs i det omliggande området?    

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 12:00 CET

Logistikfastigheter och AI-utmaningar

Benedikte Borgström Helgi Valur Fridriksson Fördjupning A – Akademin

Moderator: Carl-Magnus Carlsson, Programansvarig Transport Management/Universitetsadjunkt, Malmö universitet

Innovativa servicelösningar krävs för hållbar tillväxt inom e-företagande med nya typer av logistikflöden. Både logistikföretag och fastighetsbolag är tjänsteleverantörer som traditionellt försöker anpassa sig till kundens verksamhet, men kundkännedom är inte alltid tillräckligt, utan nya perspektiv behövs för att förstå hur konkurrenskraftiga e-affärslösningar skapas.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 12:00 CET

Svenska hyresrätter som investeringsvara?

Patrik Hall Tomas Ernhagen Fördjupning B – Bostad

Senaste åren har allt fler utländska aktörer gjort stora förvärv på den svenska bostadsmarknaden och det visar sig att för dessa är den inhemskt utskällda hyressättningsmodellen en garanti för en bra avkastning. Svenska hyresrätter är med andra ord en attraktiv investeringsvara för institutionella investerare och man kan undra varför detsamma inte gäller för inhemska aktörer? Vad är det som gör våra hyresrätter så attraktiva och varför går inte översätta det till ökad nyproduktion? Vilka nackdelar finns det med systemet?

 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 12:00 CET

Vilken effekt får den nya tidsgeografin i Öresund?

Henrik Sylvan Nicolas Cronberg Thomas Becker Fördjupning C – Infrastruktur

Moderator: Jenny Andersson, senioranalytiker, Øresundsinstituttet

 

Anförande: Nicolas Cronberg, infrastrukturstrateg, Region Skåne

 

Det mesta pekar på att Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer att stå färdig 2028. Med den nya tunneln öppnar sig ett perspektiv där man kan göra en affärsresa från Malmö till Hamburg och hem igen utan övernattning. Man talar om en ny tidsgeografi i Öresundsregionen. Hur resonerar man kring de nya möjligheterna på dansk sida? Vad vill STRING åstadkomma? Vilka möjligheter ser Region Skåne och vilka lokala insatser kommer att behövas för att anpassa infrastrukturen? Hur kommer fastighetsmarknaden att påverkas på sikt?

 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CET

Hur står sig konjunkturen i Öresundsregionen i global lågkonjunktur?

Annika Wallenskog Johan Wessman Morten Schultz Seminarium 1 – Fastighet & finans

Moderator: Mia Odabas, ekonomijournalist, grundare stiftelsen Smarta samtal
Expertkommentator: Jens Linderstam, Head of Retail Services, Cushman & Wakefield

 

Det mesta talar för att den globala ekonomin, efter en lång period av tillväxt, nu går in i lågkonjunktur. En lågkonjunktur som kan bli både långdragen och svår att hantera då det mesta av stimulanskrutet har redan bränts av. I vilket skick är Öresundsregionens ekonomi när man nu går in i en ny ekonomisk fas och hur är den rustad för en lågkonjunktur?


Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CET

Vad är statusen för fastighetskunskap?

Anna Kadefors Peter Palm Unni Sollbe Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Johan Wester, grundare och vd, Skånemotor
Expertkommentator: Karin Svensson, HR-chef, MKB
 

Fastighetssektorn saknar kvalificerad arbetskraft inom en rad områden. Samtidigt pågår en diskussion om kunskap, och hur synen på kunskap förändrats. Vad innebär det för en konservativ fastighetsbransch när traditionella yrken tappar i status samtidigt som den digitala skiftet tvingar fram behovet av nya yrkesroller? Hur kan bransch och utbildningsväsende samverka för att säkra att både gammal och ny kunskap finns tillgängligt?

 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CET

En blocköverskridande bostadslösning utan block

Karin Svanborg-Sjövall Stefan Ränk Sven Bergenstråhle Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Jon Forssell, föreläsare, Happy Bear


I fastighetsbranschen vill man gärna se långsiktiga spelregler som en bred, politisk majoritet står bakom. Men vi har haft svårt att få till ett samförstånd, inte minst inom bostadsfrågor. Att blockpolitiken har genomgått stora förändringar underlättar förstås inte. Januariavtalet mellan S, C och L kanske inte heller kan kallas en traditionell, blocköverskridande överenskommelse. Vad innebär dagens politiska spelplan, utan tydliga block och majoritet, för bostadsmarknaden? Vad innebär det för aktörerna inom branschen och deras möjligheter framåt?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CET

Bostadsbolagen och tryggheten – lyckade insatser på kort och lång sikt

Arben Latifi Anna-Karin Wickström Mari-Louise Hedbys Per Olsson Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Anna Frankzen Starrin, Trend- & Situation Analyst, Anna Communication
Expertkommentator: Magnus Skiöld, styrelseordförande, Midroc  

 

Trygghet är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Trygghet där man bor är kanske det viktigaste av allt och motsatsen slår ofta hårt mot bostadsbolagets resultat. I ett bostadsområde handlar det om alltifrån långsiktiga sociala insatser till väktare och kameraövervakning på brottsutsatta platser. Vad vill Trianon och MKB uppnå med sin nya stiftelse för ökad trygghet? Vad är innebörden i ordet “trygghet” och för vem? Vad är det som ligger bakom den positiva utvecklingen i Herrgården i Rosengård? Hur fungerar Relationsförvaltning?

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:30 CET

Lunch och tid att knyta kontakter

13:30 - 14:00 CET

European Retail Trends and global insights

Richard Nordlund Seminarium 1 – Fastighet & finans Seminar in English

Retail is going through a process of metamorphosis where the meeting between customer and retailer, previously a given part of everyday life, has been replaced by fancy web sites, clicks and deliveries a few days later. The customer and e-retailer never meet and the personal relationship is replaced by an analysis of our online behaviour. Today, e-commerce is a given part of retail but the question is what happens next? What will the next phase in the metamorphosis of retail look like and how shall we prepare for it? What is happening internationally? Welcome to a guided tour through European Retail Trends and global insights.

Speakers TBA.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Bättre matchning och återkomst för lärlingen?

Alexandra Johansson Jonas Olofsson Stig-Arne Bäckman Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Johan Wester, grundare och vd, Skånemotor
Expertkommentator: Karin Svensson, HR-chef, MKB


Rätt person på rätt plats brukar vara ett vinnande koncept. Problem uppstår förstås när inte rätt person står att finna. Flera branscher uppger att de saknar rätt kompetens för att fortsätta växa. Samtidigt finns det end trend med att färre väljer de yrkesinriktade alternativen efter grundskolan. En väg framåt är ett bättre system för matchning med tillgänglig arbetskraft och lediga jobb. En annan är att företagen själva står för utbildning av sin egen arbetsflotta.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Bostaden som handelsvara – en global epidemi?

Fredrik Gertten Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Jon Forssell, föreläsare, Happy Bear

 

Fastigheter och inte minst bostäder har under de senaste åren seglat upp som en favorit  när investerarna ska fylla på sina portföljer. Frågan är vad som händer när även hyresbeståndet betraktas som ett investeringsobjekt. Fredrik Gertten, aktuell med filmen Push, har gjort en global resa och ser att man nu adresserar problemet i flera länder samtidigt som svensk politik inte verkar ta frågan på allvar.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Logiskt att lära sig av logistik?

Eva Sterner Jörgen Eriksson Tobias Åbonde Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Anna Frankzen Starrin, Trend- & Situation Analyst, Anna Communication
Expertkommentator: Magnus Skiöld, styrelseordförande, Midroc  

 

En effekt av en kraftigt ökad e-handel är att det skickas större volymer av paket. Ett segment som gynnats av trenden är logistikfastigheter. Precis som inom handeln är det digitaliseringen som i hög takt driver utvecklingen på området. Till det kommer vikten av strategiska lägen, transporter och trycket att agera hållbart. Vad kan resten av branschen lära sig av logistikfastighetsbolagen när det gäller hantering av data och digitalisering? Vad är unikt med förvaltningen inom logistik? Ser bolagens kompetens och organisation annorlunda ut?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:30 CET

Bilden av trygghet skadeskjuten?

Andy Roberts Micael Nord Fördjupning D – Trygghet

Friheten inskränks när tryggheten i det offentliga rummet hotas. Även om de senaste årens skjutningar koncentreras till den kriminella sfären påverkar den invånarnas upplevda trygghet. Samtidigt blir bilden av staden utifrån skev när medierapporteringen gärna lägger fokus på grövre brott. I förlängningen ett problem för en stad som vill växa och attrahera turism, arbetskraft och investeringar. Hur säkras de offentliga rummen, både vad gäller upplevd och faktisk trygghet?  Hur kan stadens miljöer utvecklas för att öka tryggheten och hur bör samspelet med politik, ordningsmakt och näringsliv se ut?

 

Talare presenteras inom kort.

 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:30 CET

Bostaden – en fråga om efterfrågan

Marie Thelander Dellhag Peter Fransson Ted Lindqvist Fördjupning E – Bostad

Anförande: Ted Lindqvist, vd, Evidens

 

Bostadsfastigheten som varit bygg- och fastighetssektorns guldägg under flera år har tappat något av sin glans. Anledningen stavas efterfrågan, vilket inte känns rimligt med tanke på att vi har bostadsbrist. Framförallt har marknaden mättats i vissa segment och delar av bostadsmarknaden då merparten som byggts faller under samma kategori. En väg är att söka reformera och effektivisera regelverk samt se över tillgång till mark och markpriser för att nå fler av de som efterfrågar. Hur ser det ut med efterfrågan och planerad bebyggelse i Skånes större städer med omnejd? Vad anser aktörer och organisationer i frågor om mark och regelverk för att hålla fart på bostadsbyggandet?

 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:30 CET

Öresund: Från vision till vardagsregion

Joakim Ollén Johan Wessman Peter Jörgensen Ulrika Hallengren Fördjupning F – Region

Visionerna var storslagna men Öresundsuniversitetet lades ner och på båda sidor av den fasta förbindelsen finns numera gränskontroller. Tjugo år efter att Öresundsbron invigdes finns de som anser att Öresundssamarbetet har kommit på skam medan andra ser en fungerande vardagsregion, med allt vad det innebär. Hur ser Öresundsregionen anno 2020 ut, utifrån visioner och vardag? Hur kommer den att utvecklas framgent?

 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Hur påverkas Malmös fastighetsmarknad av handelns utmaningar?

Anna Stenkil Jarl Olsson Johan Torge Niklas Blonér Seminarium 1 – Fastighet & finans

Moderator: Mia Odabas, ekonomijournalist, grundare stiftelsen Smarta samtal
Expertkommentator: Jens Linderstam, Head of Retail Services, Cushman & Wakefield

       

Med undantag för ett stråk i centrum samt ett par större köpcentra kämpar detaljhandeln i Malmö. Centralt belägna handelsplatser som Caroli och Malmö Entré står halvtomma och alltfler handelslokaler tas i anspråk av snabbt växande kafékedjor. Stadens fastighetsägare ställs således inför frågan hur de ska agera om utvecklingen fortsätter i samma riktning. Behöver man hitta en ny användning för dagens handelslokaler eller finns det ett ljus i slutet av tunneln?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Vem är ansvarig för att fastigheten håller måttet?

Farnaz Mortazavi Jacob Karlsson Johan Skoglund Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Johan Wester, grundare och vd, Skånemotor
Expertkommentator: Karin Svensson, HR-chef, MKB
 

I en bygg- och fastighetssektor med höga produktionskostnader gäller det att hålla koll på marginalerna, inte minst när konjunkturen sviktar. För att säkra avkastningen söker vi metoder att utveckla och effektivisera affären. Finns det en risk att de grundläggande frågorna i fastighetsutveckling hamnar i skymundan när det ska fokuseras på affärsutveckling? Hur säkras de strategiska kompetensfrågorna och att rätt person tar rätt beslut?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Bostaden som mänsklig rättighet

Fredrik Gertten Heidi Avellan Kent Persson Oliver Tovatt Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Jon Forssell, föreläsare, Happy Bear


FN har tagit initiativ för att bostaden ska ses som en mänsklig rättighet. Men i Sverige växer gruppen som har allt svårare att efterfråga en bostad på en marknad där det är dyrt att bygga samtidigt som det befintliga beståndet blivit ett attraktivt objekt för både inhemska och utländska investerare. Om man tänker utanför boxen - vad ska till för att alla som behöver ska få en bostad?
 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Kommer proptech göra dig arbetslös?

Anders Kallebo Per Svensson Sandra Jonsson Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Anna Frankzen Starrin, Trend- & Situation Analyst, Anna Communication
Expertkommentator: Magnus Skiöld, styrelseordförande, Midroc    

 

Sannolikheten för att tekniker och ingenjörer ersätts av datorer inom 20 år är 56,4 procent. I alla fall enligt en uppmärksammad undersökning som Stiftelsen för strategisk forskning presenterade för några år sedan. Framtiden är inte enkel att förutsäga, men här försöker vi ringa in några områden där så kallad proptech troligen kommer att påverka fastighetsbolagens verksamhet. Kommer digitala verktyg styra den datatunga fastighetsbranschen bättre? Vilka avtryck gör delningsekonomin? Kan artificiell intelligens ersätta mänsklig arbetskraft?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:15 CET

Kaffe, fika och tid att knyta kontakter

15:15 - 15:30 CET

Pendling – det nya urbana?

Emma Andersson Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Jon Forssell, föreläsare, Happy Bear


Fler och fler verkar föredra den lite lugnare landsbygden eller kranskommunen. Malmö tillhör en av de städer som har en inrikes nettoutflyttning. Hur ser flyttmönstren ut i Skåne och Malmö? Är det en pågående trend att bosätta sig utanför storstäderna? Har arbetspendlingen ökat kring storstäderna?

 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 15:45 CET

Integration, en förlorad kunskap?

Anders Trumberg Emma Leijnse Eva Blixt Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Johan Wester, grundare och vd, Skånemotor
Expertkommentator: Karin Svensson, HR-chef, MKB
 

Utbildning och inte minst våra läroanstalter är ett verktyg som kan överbrygga mer än bara kunskapsglapp. Skolan är en plats som både kan hjälpa eller stjälpa i integrationssammanhang. Många hävdar att införande av det fria skolvalet försvårat integrationsarbetet och skapat större klyftor. Går det att vända den trenden och använda skolan mer integrationsarbetet?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 15:45 CET

Leda på ett fastighetsbolag – vad är det som krävs?

Annica Ånäs Amanda Lundeteg Johan Skoglund Ulrika Hallengren Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Anna Frankzen Starrin, Trend- & Situation Analyst, Anna Communication
Expertkommentator: Magnus Skiöld, styrelseordförande, Midroc    

 

Stora värden, långa tidsperspektiv, breda samhällskontakter. Vad är det som är speciellt med ledarskap på ett fastighetsbolag? Hur viktigt är det att förstå samtiden och det som händer i omvärlden i bredare bemärkelse? Vilka egenskaper behöver en ledare för att lyckas i branschen de kommande fem åren? Vad betyder det att branschen får toppresultat i Allbrights undersökning om jämställdhet?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 15:45 CET

En empiriskt designad handelsmiljö

Emma Nilsby Julia Olsson Karin Sjöström Andersson Seminarium 1 – Fastighet & finans

Moderator: Mia Odabas, ekonomijournalist, grundare stiftelsen Smarta samtal
Expertkommentator: Jens Linderstam, Head of Retail Services, Cushman & Wakefield        

 

En attraktiv handelsmiljö är av största vikt när den fysiska handeln konkurrerar med molnet och det innebär även en attraktiv och inkluderande stadsmiljö. Framtidens handel är lika mycket upplevelse som möjligheten att göra ett klipp och för att skapa en trevlig upplevelse är kopplingen till arkitektur självklar. Hur kan man designa och planera en attraktiv miljö och hur kan vi dra nytta av den nya teknologin som ger oss helt nya empiriska data kring kundernas rörelsemönster och beteende?

 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 16:15 CET

Så bygger vi för fler

Sofia Heintz Fördjupning G – Sveriges AllmännyttaByggandet går ner men behoven av bostäder består. Hur kan vi se till att det byggs fler bostäder med hyror som så många som möjligt kan betala? Vi diskuterar konkurrensfrågor, industriellt byggande och berättar om hur gemensamma upphandlingar leder till lägre byggpriser för Allmännyttans Kombohus.


Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 16:15 CET

Vilken betydelse har Microsofts etablering?

Christian Berglund Hilda Hultén Fördjupning H – Logistik

Moderator: Henrik Ahnström, projektchef, Skanska

Det jublades högt i Staffanstorp i augusti när beskedet kom att amerikanske IT-jätten Microsoft köpt mark av Kilenkrysset för etableringen av ett datacenter i kommunen. En viktig satsning förstås som skapar ett hundratal kvalitativa arbetstillfällen och nya skatteintäkter för kommunen samtidigt som Staffanstorp tar plats på den internationella kartan. Samtidigt har alltfler logistikaktörer börjat snegla mot datacenter som en ny marknad. Vad betyder etableringen för den utvecklingen och vad innebär den för Staffanstorp och regionen i stort?

 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:15 CET

Kampen om invånarna

Emma Andersson Simon Sköld Seminarium 3 – Bostad

Den urbanisering som rullat på obönhörligt är inte längre en självklarhet när pendlingsalternativet skapar nya förutsättningar för att resa och bo. Att någon bor i annan kommun påverkar skattebasen men det gäller givetvis i bägge riktningarna. Hur resonerar stad och kommun när det gäller tillväxt och bostadsplanering kopplat till flytt och pendlingsmönster?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CET

Kan samverkan (handel, fastighetsägare, kommun) vara lösningen?

Annette Melander Berg Lars Backemar Sven Petter Hovelius Seminarium 1 – Fastighet & finans

Moderator: Mia Odabas, ekonomijournalist, grundare stiftelsen Smarta samtal
Expertkommentator: Jens Linderstam, Head of Retail Services, Cushman & Wakefield        

 

Nyckeln till framgång för den utsatta cityhandeln ligger knappast i den storskalighet som de externa handelsplatserna kan erbjuda. Snarare handlar det om att hitta sin nya usp, att bejaka sin unicitet och det småskaligt charmiga. Man behöver dock samverka och stå som enad front för att kunna hitta synergier och någon form av stordriftsfördelar. Hur hittar man den optimala modellen för citysamverkan för hela stadens framtida välstånd?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CET

Värderingar framtidens affär och arbetsplats

David Polfeldt Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Johan Wester, grundare och vd, Skånemotor
Expertkommentator: Karin Svensson, HR-chef, MKB

Många av oss må ha svårt att hänga med i teknikutvecklingen och vart den kommer att leda oss. Vi behöver dock inte vara oroliga, inom kort kommer större delen av arbetsmarknaden bestå av de som växt upp i den digitala revolutionen, och de kommer driva den vidare. När man ställer frågan vad framtidens arbetare eftersöker brukar ordet värdering dyka upp, de söker något mer än ett tjockt lönekuvert. Det syns inte minst hos många av de nya startups som dyker upp, världens välmående är ofta ett genomgående tema. Vilken kunskap och vilka värderingar genomsyrar morgondagens affärer och arbetsplatser?

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CET

Fenomen i tiden – vad är det som får co-working att ticka?

Anna Stenkil Eva-Lotta Axelsson Martin Ericson Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Anna Frankzen Starrin, Trend- & Situation Analyst, Anna Communication
Expertkommentator: Magnus Skiöld, styrelseordförande, Midroc  

 

Enskilda aktörers lönsamhet har ifrågasatts, men som koncept har co-working etablerat sig på bredden i fastighetsbranschen. Kreativa möten, tjänsteutbud och lokaler som har något extra skapar något där summan är mer än delarna. Hur skapar man en atmosfär som folk är beredda att betala extra för? Vilken innebörd har ordet “fastighetsförvaltning” i co-working-sammanhang? Hur tänker man kring arkitekturen?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 17:00 CET

Business Arena after work

18:00 - 20:30 CET

Välkomstträff – Så ska Skåne utnyttja konkurrensfördelarna

Marcus Horning Magnus Windblixt Peter Lingmerth Ulrika Hallengren Clarion Living Room Välkomstträff

Kvällen innan kongressen, den 3 mars kl. 18.00-20.30 bjuder vi in anmälda deltagare till en välkomstträff. Du anmäler dig i samband med anmälan till Business Arena Malmö.

 

Moderator: Jon Forssell, föreläsare, Happy Bear

 

Kl. 18.30 Välkomsthälsning

Peter Lingmerth, vd, Fastighetsnytt

 

Kl. 18.35-19.00 Paneldiskussion

Med en befolkning på drygt 1,3 miljoner människor, framstående universitet, väl utbyggd infrastruktur och ett strategiskt läge nära kontinenten är det mycket som talar för Skåne. Den största staden Malmö grundades redan på 1200-talet, men präglas idag av en ung befolkning och ett framtidsinriktat stadsbyggande. Utmaningen ligger i att öka sysselsättning och regional tillväxt i en situation när gränskontroller försvårar reseflöden och internationell handel kärvar. Här ger regionens representanter sin syn på vägen framåt. 

 

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad

Magnus Windblixt, fastighetsdirektör, Region Skåne

Ulrika Hallengren, vd, Wihlborgs

Visa detaljer Gömma detaljer
08:40 - 09:00 CET

Musik

Lena Petersson Konsertsalen Gemensam inledning

Välkommen att lyssna på ljuv musik i konsertsalen. Harpisten Lena framför några klassiska pärlor ur harprepertoaren såsom Salzedo Chanson, Grandjany Automne och Faure’ Impromptu.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:05 CET

Välkomstanförande

Peter Lingmerth Konsertsalen Gemensam inledning
09:05 - 09:20 CET

Öppningsanförande – Tillväxt och trygghet går hand i hand

Katrin Stjernfeldt Jammeh Konsertsalen Gemensam inledning

Moderator: Anna Frankzen Starrin, Trend- & Situation Analyst, Anna Communication

 

För att Malmö ska kunna växa hållbart och tillvarata sin potential i Öresundsregionen krävs ett målmedvetet arbete för ökad trygghet. Ett arbete som börjar i bostadsområden och skolor, där segregationen måste brytas och fler få möjlighet till en egen försörjning. Samhällsbyggnadssektorn har en central roll att spela för att bidra till att bygga Malmö helt och hållbart. Här ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det som behöver göras.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 10:00 CET

Skånska lösningar på globala problem – hur skulle det se ut?

Johan Wester Konsertsalen Gemensam inledning

Moderator: Anna Frankzen Starrin, Trend- & Situation Analyst, Anna Communication

 

Med ett varmare klimat i spetsen står det svenska samhället inför en rad utmaningar som i grund och botten är globala. Migration, digitalisering och relationen mellan stad och landsbygd är andra. För att komma fram till lösningar krävs samarbete över nationsgränser och mellan olika sektorer i samhället. Mycket bygger på att individer träffas, förstår varandra och ser till att det händer något konkret. Är det rent utav så att Skåne kan spela en större roll i det stora perspektivet? Kan den snabba tekniska utvecklingen vara en språngbräda? Hur kan samhällsbyggnadssektorn hitta nya, tidiga och konstruktiva samarbetsformer?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 11:00 CET

Förmiddagskaffe och tid att knyta kontakter

11:00 - 11:30 CET

Global makro med utgångspunkt i privatkonsumtion

Pär Magnusson Seminarium 1 – Fastighet & finans

De senaste tio åren har världen gått igenom en i många avseenden ovanlig högkonjunktur. Cykeln har inte bara varit osedvanligt långdragen, vi har också sett en högkonjunktur som eldats på av en ovanligt expansiv penningpolitik samtidigt som finanspolitiska stimulanser har lyst med sin frånvaro. Det i sin tur innebär att tillväxten framförallt har drivits av privatkonsumtion, i en tid då handel genomgått ett stålbad. Låter paradoxalt och det är det i viss mån men å andra sidan har ett antal sanningar ställts på ända. Hur ser de globala konjunkturutsikterna ut och hur kommer konsumtionen att påverkas vid en lågkonjunktur?

 

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CET

Kunskapens frukt – äpple eller päron?

Jan Björklund Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Johan Wester, grundare och vd, Skånemotor
Expertkommentator: Karin Svensson, HR-chef, MKB

Synen på vad som är kunskap och vad som ska ingå i undervisningen tycks inte längre vara självklarheter. Den förändring skolsystemet genomgått med kommunalisering och fria skolval har gett en avreglerad skolmarknad. Vi ser dock ökade klyftor inom skolsystemet likt samhället i övrigt. I debatten framförs krav på att kunskap och status behöver stärkas hos både lärare och skolväsende. Vad händer med våra utbildningsanstalter när kunskapsbegreppet urholkas? Jan Björklund, med en lång politisk bana i utbildningens tecken, delar med sig av sina personliga erfarenheter och tankar kring den svenska skolan och dess framtid.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CET

En politik för ett stabilt bostadsbyggande

Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Jon Forssell, föreläsare, Happy Bear

Programarbete pågår.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:30 CET

Varför ingår mobilitet i Riksbyggens tjänsteportfölj?

Therese Berg Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Anna Frankzen Starrin, Trend- & Situation Analyst, Anna Communication
Expertkommentator: Magnus Skiöld, styrelseordförande, Midroc    

 

Baserat på forskning om hur man bygger mer hållbara samhällen präglas Riksbyggens Brf Viva i Göteborg av hållbarhet i olika aspekter. En av dem är att de boende erbjuds mobilitetstjänster som gör boende och resande mer miljövänligt - det som kallas mobility-as-a-service. Antalet boendeparkeringar i projektet är noll, vilket sparar in på mark och pengar. Kan mobilitetstjänster pressa bostadspriserna? Förstår de boende hur de använder mobility-as-a-service? Vilka förutsättningar krävs i det omliggande området?    

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 12:00 CET

Logistikfastigheter och AI-utmaningar

Benedikte Borgström Helgi Valur Fridriksson Fördjupning A – Akademin

Moderator: Carl-Magnus Carlsson, Programansvarig Transport Management/Universitetsadjunkt, Malmö universitet

Innovativa servicelösningar krävs för hållbar tillväxt inom e-företagande med nya typer av logistikflöden. Både logistikföretag och fastighetsbolag är tjänsteleverantörer som traditionellt försöker anpassa sig till kundens verksamhet, men kundkännedom är inte alltid tillräckligt, utan nya perspektiv behövs för att förstå hur konkurrenskraftiga e-affärslösningar skapas.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 12:00 CET

Svenska hyresrätter som investeringsvara?

Patrik Hall Tomas Ernhagen Fördjupning B – Bostad

Senaste åren har allt fler utländska aktörer gjort stora förvärv på den svenska bostadsmarknaden och det visar sig att för dessa är den inhemskt utskällda hyressättningsmodellen en garanti för en bra avkastning. Svenska hyresrätter är med andra ord en attraktiv investeringsvara för institutionella investerare och man kan undra varför detsamma inte gäller för inhemska aktörer? Vad är det som gör våra hyresrätter så attraktiva och varför går inte översätta det till ökad nyproduktion? Vilka nackdelar finns det med systemet?

 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 12:00 CET

Vilken effekt får den nya tidsgeografin i Öresund?

Henrik Sylvan Nicolas Cronberg Thomas Becker Fördjupning C – Infrastruktur

Moderator: Jenny Andersson, senioranalytiker, Øresundsinstituttet

 

Anförande: Nicolas Cronberg, infrastrukturstrateg, Region Skåne

 

Det mesta pekar på att Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer att stå färdig 2028. Med den nya tunneln öppnar sig ett perspektiv där man kan göra en affärsresa från Malmö till Hamburg och hem igen utan övernattning. Man talar om en ny tidsgeografi i Öresundsregionen. Hur resonerar man kring de nya möjligheterna på dansk sida? Vad vill STRING åstadkomma? Vilka möjligheter ser Region Skåne och vilka lokala insatser kommer att behövas för att anpassa infrastrukturen? Hur kommer fastighetsmarknaden att påverkas på sikt?

 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CET

Hur står sig konjunkturen i Öresundsregionen i global lågkonjunktur?

Annika Wallenskog Johan Wessman Morten Schultz Seminarium 1 – Fastighet & finans

Moderator: Mia Odabas, ekonomijournalist, grundare stiftelsen Smarta samtal
Expertkommentator: Jens Linderstam, Head of Retail Services, Cushman & Wakefield

 

Det mesta talar för att den globala ekonomin, efter en lång period av tillväxt, nu går in i lågkonjunktur. En lågkonjunktur som kan bli både långdragen och svår att hantera då det mesta av stimulanskrutet har redan bränts av. I vilket skick är Öresundsregionens ekonomi när man nu går in i en ny ekonomisk fas och hur är den rustad för en lågkonjunktur?


Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CET

Vad är statusen för fastighetskunskap?

Anna Kadefors Peter Palm Unni Sollbe Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Johan Wester, grundare och vd, Skånemotor
Expertkommentator: Karin Svensson, HR-chef, MKB
 

Fastighetssektorn saknar kvalificerad arbetskraft inom en rad områden. Samtidigt pågår en diskussion om kunskap, och hur synen på kunskap förändrats. Vad innebär det för en konservativ fastighetsbransch när traditionella yrken tappar i status samtidigt som den digitala skiftet tvingar fram behovet av nya yrkesroller? Hur kan bransch och utbildningsväsende samverka för att säkra att både gammal och ny kunskap finns tillgängligt?

 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CET

En blocköverskridande bostadslösning utan block

Karin Svanborg-Sjövall Stefan Ränk Sven Bergenstråhle Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Jon Forssell, föreläsare, Happy Bear


I fastighetsbranschen vill man gärna se långsiktiga spelregler som en bred, politisk majoritet står bakom. Men vi har haft svårt att få till ett samförstånd, inte minst inom bostadsfrågor. Att blockpolitiken har genomgått stora förändringar underlättar förstås inte. Januariavtalet mellan S, C och L kanske inte heller kan kallas en traditionell, blocköverskridande överenskommelse. Vad innebär dagens politiska spelplan, utan tydliga block och majoritet, för bostadsmarknaden? Vad innebär det för aktörerna inom branschen och deras möjligheter framåt?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CET

Bostadsbolagen och tryggheten – lyckade insatser på kort och lång sikt

Arben Latifi Anna-Karin Wickström Mari-Louise Hedbys Per Olsson Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Anna Frankzen Starrin, Trend- & Situation Analyst, Anna Communication
Expertkommentator: Magnus Skiöld, styrelseordförande, Midroc  

 

Trygghet är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Trygghet där man bor är kanske det viktigaste av allt och motsatsen slår ofta hårt mot bostadsbolagets resultat. I ett bostadsområde handlar det om alltifrån långsiktiga sociala insatser till väktare och kameraövervakning på brottsutsatta platser. Vad vill Trianon och MKB uppnå med sin nya stiftelse för ökad trygghet? Vad är innebörden i ordet “trygghet” och för vem? Vad är det som ligger bakom den positiva utvecklingen i Herrgården i Rosengård? Hur fungerar Relationsförvaltning?

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:30 CET

Lunch och tid att knyta kontakter

13:30 - 14:00 CET

European Retail Trends and global insights

Richard Nordlund Seminarium 1 – Fastighet & finans Seminar in English

Retail is going through a process of metamorphosis where the meeting between customer and retailer, previously a given part of everyday life, has been replaced by fancy web sites, clicks and deliveries a few days later. The customer and e-retailer never meet and the personal relationship is replaced by an analysis of our online behaviour. Today, e-commerce is a given part of retail but the question is what happens next? What will the next phase in the metamorphosis of retail look like and how shall we prepare for it? What is happening internationally? Welcome to a guided tour through European Retail Trends and global insights.

Speakers TBA.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Bättre matchning och återkomst för lärlingen?

Alexandra Johansson Jonas Olofsson Stig-Arne Bäckman Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Johan Wester, grundare och vd, Skånemotor
Expertkommentator: Karin Svensson, HR-chef, MKB


Rätt person på rätt plats brukar vara ett vinnande koncept. Problem uppstår förstås när inte rätt person står att finna. Flera branscher uppger att de saknar rätt kompetens för att fortsätta växa. Samtidigt finns det end trend med att färre väljer de yrkesinriktade alternativen efter grundskolan. En väg framåt är ett bättre system för matchning med tillgänglig arbetskraft och lediga jobb. En annan är att företagen själva står för utbildning av sin egen arbetsflotta.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Bostaden som handelsvara – en global epidemi?

Fredrik Gertten Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Jon Forssell, föreläsare, Happy Bear

 

Fastigheter och inte minst bostäder har under de senaste åren seglat upp som en favorit  när investerarna ska fylla på sina portföljer. Frågan är vad som händer när även hyresbeståndet betraktas som ett investeringsobjekt. Fredrik Gertten, aktuell med filmen Push, har gjort en global resa och ser att man nu adresserar problemet i flera länder samtidigt som svensk politik inte verkar ta frågan på allvar.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:00 CET

Logiskt att lära sig av logistik?

Eva Sterner Jörgen Eriksson Tobias Åbonde Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Anna Frankzen Starrin, Trend- & Situation Analyst, Anna Communication
Expertkommentator: Magnus Skiöld, styrelseordförande, Midroc  

 

En effekt av en kraftigt ökad e-handel är att det skickas större volymer av paket. Ett segment som gynnats av trenden är logistikfastigheter. Precis som inom handeln är det digitaliseringen som i hög takt driver utvecklingen på området. Till det kommer vikten av strategiska lägen, transporter och trycket att agera hållbart. Vad kan resten av branschen lära sig av logistikfastighetsbolagen när det gäller hantering av data och digitalisering? Vad är unikt med förvaltningen inom logistik? Ser bolagens kompetens och organisation annorlunda ut?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:30 CET

Bilden av trygghet skadeskjuten?

Andy Roberts Micael Nord Fördjupning D – Trygghet

Friheten inskränks när tryggheten i det offentliga rummet hotas. Även om de senaste årens skjutningar koncentreras till den kriminella sfären påverkar den invånarnas upplevda trygghet. Samtidigt blir bilden av staden utifrån skev när medierapporteringen gärna lägger fokus på grövre brott. I förlängningen ett problem för en stad som vill växa och attrahera turism, arbetskraft och investeringar. Hur säkras de offentliga rummen, både vad gäller upplevd och faktisk trygghet?  Hur kan stadens miljöer utvecklas för att öka tryggheten och hur bör samspelet med politik, ordningsmakt och näringsliv se ut?

 

Talare presenteras inom kort.

 

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:30 CET

Bostaden – en fråga om efterfrågan

Marie Thelander Dellhag Peter Fransson Ted Lindqvist Fördjupning E – Bostad

Anförande: Ted Lindqvist, vd, Evidens

 

Bostadsfastigheten som varit bygg- och fastighetssektorns guldägg under flera år har tappat något av sin glans. Anledningen stavas efterfrågan, vilket inte känns rimligt med tanke på att vi har bostadsbrist. Framförallt har marknaden mättats i vissa segment och delar av bostadsmarknaden då merparten som byggts faller under samma kategori. En väg är att söka reformera och effektivisera regelverk samt se över tillgång till mark och markpriser för att nå fler av de som efterfrågar. Hur ser det ut med efterfrågan och planerad bebyggelse i Skånes större städer med omnejd? Vad anser aktörer och organisationer i frågor om mark och regelverk för att hålla fart på bostadsbyggandet?

 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:30 CET

Öresund: Från vision till vardagsregion

Joakim Ollén Johan Wessman Peter Jörgensen Ulrika Hallengren Fördjupning F – Region

Visionerna var storslagna men Öresundsuniversitetet lades ner och på båda sidor av den fasta förbindelsen finns numera gränskontroller. Tjugo år efter att Öresundsbron invigdes finns de som anser att Öresundssamarbetet har kommit på skam medan andra ser en fungerande vardagsregion, med allt vad det innebär. Hur ser Öresundsregionen anno 2020 ut, utifrån visioner och vardag? Hur kommer den att utvecklas framgent?

 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Hur påverkas Malmös fastighetsmarknad av handelns utmaningar?

Anna Stenkil Jarl Olsson Johan Torge Niklas Blonér Seminarium 1 – Fastighet & finans

Moderator: Mia Odabas, ekonomijournalist, grundare stiftelsen Smarta samtal
Expertkommentator: Jens Linderstam, Head of Retail Services, Cushman & Wakefield

       

Med undantag för ett stråk i centrum samt ett par större köpcentra kämpar detaljhandeln i Malmö. Centralt belägna handelsplatser som Caroli och Malmö Entré står halvtomma och alltfler handelslokaler tas i anspråk av snabbt växande kafékedjor. Stadens fastighetsägare ställs således inför frågan hur de ska agera om utvecklingen fortsätter i samma riktning. Behöver man hitta en ny användning för dagens handelslokaler eller finns det ett ljus i slutet av tunneln?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Vem är ansvarig för att fastigheten håller måttet?

Farnaz Mortazavi Jacob Karlsson Johan Skoglund Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Johan Wester, grundare och vd, Skånemotor
Expertkommentator: Karin Svensson, HR-chef, MKB
 

I en bygg- och fastighetssektor med höga produktionskostnader gäller det att hålla koll på marginalerna, inte minst när konjunkturen sviktar. För att säkra avkastningen söker vi metoder att utveckla och effektivisera affären. Finns det en risk att de grundläggande frågorna i fastighetsutveckling hamnar i skymundan när det ska fokuseras på affärsutveckling? Hur säkras de strategiska kompetensfrågorna och att rätt person tar rätt beslut?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Bostaden som mänsklig rättighet

Fredrik Gertten Heidi Avellan Kent Persson Oliver Tovatt Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Jon Forssell, föreläsare, Happy Bear


FN har tagit initiativ för att bostaden ska ses som en mänsklig rättighet. Men i Sverige växer gruppen som har allt svårare att efterfråga en bostad på en marknad där det är dyrt att bygga samtidigt som det befintliga beståndet blivit ett attraktivt objekt för både inhemska och utländska investerare. Om man tänker utanför boxen - vad ska till för att alla som behöver ska få en bostad?
 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CET

Kommer proptech göra dig arbetslös?

Anders Kallebo Per Svensson Sandra Jonsson Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Anna Frankzen Starrin, Trend- & Situation Analyst, Anna Communication
Expertkommentator: Magnus Skiöld, styrelseordförande, Midroc    

 

Sannolikheten för att tekniker och ingenjörer ersätts av datorer inom 20 år är 56,4 procent. I alla fall enligt en uppmärksammad undersökning som Stiftelsen för strategisk forskning presenterade för några år sedan. Framtiden är inte enkel att förutsäga, men här försöker vi ringa in några områden där så kallad proptech troligen kommer att påverka fastighetsbolagens verksamhet. Kommer digitala verktyg styra den datatunga fastighetsbranschen bättre? Vilka avtryck gör delningsekonomin? Kan artificiell intelligens ersätta mänsklig arbetskraft?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:15 CET

Kaffe, fika och tid att knyta kontakter

15:15 - 15:30 CET

Pendling – det nya urbana?

Emma Andersson Seminarium 3 – Bostad

Moderator: Jon Forssell, föreläsare, Happy Bear


Fler och fler verkar föredra den lite lugnare landsbygden eller kranskommunen. Malmö tillhör en av de städer som har en inrikes nettoutflyttning. Hur ser flyttmönstren ut i Skåne och Malmö? Är det en pågående trend att bosätta sig utanför storstäderna? Har arbetspendlingen ökat kring storstäderna?

 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 15:45 CET

Integration, en förlorad kunskap?

Anders Trumberg Emma Leijnse Eva Blixt Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Johan Wester, grundare och vd, Skånemotor
Expertkommentator: Karin Svensson, HR-chef, MKB
 

Utbildning och inte minst våra läroanstalter är ett verktyg som kan överbrygga mer än bara kunskapsglapp. Skolan är en plats som både kan hjälpa eller stjälpa i integrationssammanhang. Många hävdar att införande av det fria skolvalet försvårat integrationsarbetet och skapat större klyftor. Går det att vända den trenden och använda skolan mer integrationsarbetet?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 15:45 CET

Leda på ett fastighetsbolag – vad är det som krävs?

Annica Ånäs Amanda Lundeteg Johan Skoglund Ulrika Hallengren Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Anna Frankzen Starrin, Trend- & Situation Analyst, Anna Communication
Expertkommentator: Magnus Skiöld, styrelseordförande, Midroc    

 

Stora värden, långa tidsperspektiv, breda samhällskontakter. Vad är det som är speciellt med ledarskap på ett fastighetsbolag? Hur viktigt är det att förstå samtiden och det som händer i omvärlden i bredare bemärkelse? Vilka egenskaper behöver en ledare för att lyckas i branschen de kommande fem åren? Vad betyder det att branschen får toppresultat i Allbrights undersökning om jämställdhet?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 15:45 CET

En empiriskt designad handelsmiljö

Emma Nilsby Julia Olsson Karin Sjöström Andersson Seminarium 1 – Fastighet & finans

Moderator: Mia Odabas, ekonomijournalist, grundare stiftelsen Smarta samtal
Expertkommentator: Jens Linderstam, Head of Retail Services, Cushman & Wakefield        

 

En attraktiv handelsmiljö är av största vikt när den fysiska handeln konkurrerar med molnet och det innebär även en attraktiv och inkluderande stadsmiljö. Framtidens handel är lika mycket upplevelse som möjligheten att göra ett klipp och för att skapa en trevlig upplevelse är kopplingen till arkitektur självklar. Hur kan man designa och planera en attraktiv miljö och hur kan vi dra nytta av den nya teknologin som ger oss helt nya empiriska data kring kundernas rörelsemönster och beteende?

 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 16:15 CET

Så bygger vi för fler

Sofia Heintz Fördjupning G – Sveriges AllmännyttaByggandet går ner men behoven av bostäder består. Hur kan vi se till att det byggs fler bostäder med hyror som så många som möjligt kan betala? Vi diskuterar konkurrensfrågor, industriellt byggande och berättar om hur gemensamma upphandlingar leder till lägre byggpriser för Allmännyttans Kombohus.


Visa detaljer Gömma detaljer
15:15 - 16:15 CET

Vilken betydelse har Microsofts etablering?

Christian Berglund Hilda Hultén Fördjupning H – Logistik

Moderator: Henrik Ahnström, projektchef, Skanska

Det jublades högt i Staffanstorp i augusti när beskedet kom att amerikanske IT-jätten Microsoft köpt mark av Kilenkrysset för etableringen av ett datacenter i kommunen. En viktig satsning förstås som skapar ett hundratal kvalitativa arbetstillfällen och nya skatteintäkter för kommunen samtidigt som Staffanstorp tar plats på den internationella kartan. Samtidigt har alltfler logistikaktörer börjat snegla mot datacenter som en ny marknad. Vad betyder etableringen för den utvecklingen och vad innebär den för Staffanstorp och regionen i stort?

 

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:15 CET

Kampen om invånarna

Emma Andersson Simon Sköld Seminarium 3 – Bostad

Den urbanisering som rullat på obönhörligt är inte längre en självklarhet när pendlingsalternativet skapar nya förutsättningar för att resa och bo. Att någon bor i annan kommun påverkar skattebasen men det gäller givetvis i bägge riktningarna. Hur resonerar stad och kommun när det gäller tillväxt och bostadsplanering kopplat till flytt och pendlingsmönster?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CET

Kan samverkan (handel, fastighetsägare, kommun) vara lösningen?

Annette Melander Berg Lars Backemar Sven Petter Hovelius Seminarium 1 – Fastighet & finans

Moderator: Mia Odabas, ekonomijournalist, grundare stiftelsen Smarta samtal
Expertkommentator: Jens Linderstam, Head of Retail Services, Cushman & Wakefield        

 

Nyckeln till framgång för den utsatta cityhandeln ligger knappast i den storskalighet som de externa handelsplatserna kan erbjuda. Snarare handlar det om att hitta sin nya usp, att bejaka sin unicitet och det småskaligt charmiga. Man behöver dock samverka och stå som enad front för att kunna hitta synergier och någon form av stordriftsfördelar. Hur hittar man den optimala modellen för citysamverkan för hela stadens framtida välstånd?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CET

Värderingar framtidens affär och arbetsplats

David Polfeldt Seminarium 2 – Samhällsbyggnad

Moderator: Johan Wester, grundare och vd, Skånemotor
Expertkommentator: Karin Svensson, HR-chef, MKB

Många av oss må ha svårt att hänga med i teknikutvecklingen och vart den kommer att leda oss. Vi behöver dock inte vara oroliga, inom kort kommer större delen av arbetsmarknaden bestå av de som växt upp i den digitala revolutionen, och de kommer driva den vidare. När man ställer frågan vad framtidens arbetare eftersöker brukar ordet värdering dyka upp, de söker något mer än ett tjockt lönekuvert. Det syns inte minst hos många av de nya startups som dyker upp, världens välmående är ofta ett genomgående tema. Vilken kunskap och vilka värderingar genomsyrar morgondagens affärer och arbetsplatser?

Fler talare tillkommer.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CET

Fenomen i tiden – vad är det som får co-working att ticka?

Anna Stenkil Eva-Lotta Axelsson Martin Ericson Seminarium 4 – Fastighetsförvaltning

Moderator: Anna Frankzen Starrin, Trend- & Situation Analyst, Anna Communication
Expertkommentator: Magnus Skiöld, styrelseordförande, Midroc  

 

Enskilda aktörers lönsamhet har ifrågasatts, men som koncept har co-working etablerat sig på bredden i fastighetsbranschen. Kreativa möten, tjänsteutbud och lokaler som har något extra skapar något där summan är mer än delarna. Hur skapar man en atmosfär som folk är beredda att betala extra för? Vilken innebörd har ordet “fastighetsförvaltning” i co-working-sammanhang? Hur tänker man kring arkitekturen?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 17:00 CET

Business Arena after work