Business Arena Malmö

4 mars 2020

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder
Image

Utställarinformation

Denna information riktar sig till dig som är utställare på Business Arena Malmö. Nedan följer riktlinjer som gäller för utställningsytorna monter respektive lounge. Du finner även tider för inrigg samt utrigg, övriga hålltider och biljettinformation. 


Information till dig som har en monter >>

Information till dig som har en lounge >>