Business Arena Luleå 2019

Oct 22, 2019 08:00 - 17:00 CEST

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Lokala frågor – globala perspektiv

Premiären för Business Arena Luleå blev en succé med nära 300 deltagare på plats. Nu tar vi sikte mot Business Arena Luleå 2019
​– den 22 oktober. Platsen är Clarion Hotel Sense i Luleå.


Business Arena Luleå är en del i satsningen Business Arena Satellit  – kongresser med lokalt fokus på enskilda kommuner, dess fastighetsmarknader och investeringsmöjligheter.

Info

Datum: tisdag 22 oktober 2019

Tid: ​Registrering & frukost från kl. 08.00

Var: Clarion Hotel Sense Luleå

Deltagaravgift

Pris: 5 995 kr per person exkl. moms

Gå tre betala för två! Rabatten gäller om tre personer anmäler sig i samma beställningsorder. 

Anmälan är bindande och deltagarbiljetterna är personliga. Man kan inte dela en biljett mellan två personer. Dock kan en biljett överlåtas till fullo till en annan person inom det egna företaget om den anmälde fått förhinder.

Talare

Niklas Nordström

Niklas Nordström

kommunstyrelsens ordförande (S), Luleå kommun
Helena Stenberg

Helena Stenberg

kommunstyrelsens ordförande (S), Piteå kommun
Li Skarin

Li Skarin

vd, Luleå Näringsliv
Nicholas Fernholm

Nicholas Fernholm

expert inom AI, strategisk logistik och innovation
Gunnar Tåhlin

Gunnar Tåhlin

vd, Galären
Patrik Öhlund

Patrik Öhlund

CEO, Node Pole
Torborg Chetkovich

Torborg Chetkovich

partner, Capman
Petter Alapää

Petter Alapää

företagsanalytiker, Norrlandsfonden
Camilla Lindmark

Camilla Lindmark

styrelseordförande Expandera i Norrbotten AB
Robert Forsberg

Robert Forsberg

Projektledare / VD Arctic Airlink, Norrbottens Handelskammare
Ulrika Nilsson

Ulrika Nilsson

vd, Piteå hamn
Ann-Christin Viklund

Ann-Christin Viklund

flygplatschef, Airport Luleå
Lars Westin

Lars Westin

professor, Umeå universitet
Magnus Svantegård

Magnus Svantegård

Senior Advisor, Stronghold Invest AB
IIija Batljan

IIija Batljan

CEO, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
Knut Rost

Knut Rost

vd, Diös
Mattias Persson

Mattias Persson

chefsekonom, Riksgälden
Anders Jörnsköld

Anders Jörnsköld

Deputy Head Newsec Advisory Sweden, Newsec
Tomas Vedestig

Tomas Vedestig

kommunalråd, Norrbottens Sjukvårdsparti (NS), Övertorneå kommun, Initiativet N6
Terese Bengard

Terese Bengard

verksamhetschef, Hela Sverige ska leva
Björn Rentzhog

Björn Rentzhog

vd och koncernchef, Persson Invest
Jon Forssell

Jon Forssell

moderator, Happy Bear
Anna Ståhlbröst

Anna Ståhlbröst

professor, Luleå Tekniska Universitet
Katarina Edvall

Katarina Edvall

CEO, Executivehub
Claes Nordmark

Claes Nordmark

kommunstyrelsens ordförande (S), Bodens kommun
Emelie Mannheimer

Emelie Mannheimer

Director of Marketing and Communications, Partner, Tengbom
Roger Danell

Roger Danell

CEO, Luleå kommunföretag AB
Helén Wiklund Wårell

Helén Wiklund Wårell

stadsbyggnadschef, Luleå kommun
Dagens program
tisdag, oktober 22, 2019
09:00 - 09:20 CEST

Öppningsanförande

Li Skarin Jon Forssell The Sea Gemensam inledning

Välkomstanförande

Niklas Nordström Helena Stenberg Li Skarin Jon Forssell Claes Nordmark The Sea Gemensam inledning

Det kan konstateras att det händer saker i norr. Rikt på naturresurser, i framkant vad gäller miljö- och klimatfrågor, ett magnifikt testlandskap med mera ger regionen en särställning på den globala arenan. Hur krokar man arm i regionen för att framgång ska leda till framgång? Samtidigt står man inför utmaningar, inte minst vad gäller kompetensförsörjningen. Vilka faktorer är extra viktiga att fokusera på för att bibehålla tempot i utvecklingen?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 10:00 CEST

Kompetensbrist eller bara fel kompetens?

Nicholas Fernholm The Sea Gemensam inledning

Automation och artificiell intelligens är framtidens konkurrenter om arbetskraften. Men kan dessa omvandlas från fiender till verktyg? Digitaliseringen driver på en förändring av beteenden, både hur vi konsumerar och hur vi arbetar och framtiden har säkert fler överraskningar på lager. Det gäller att ha en plan i en värld där de nya företagsjättarna skapar ekonomi utan stora resurser, inte minst i norra Sverige där de viktiga verksamheterna inom industri och logistik är stora tagare när det gäller ny teknik och effektivisering. Nicholas Fernholm förklarar vad som händer i en värld där kompetensskiftet och generationsskiftet på arbetsmarknaden redan börjat.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:45 CEST

Förmiddagskaffe & tid att knyta kontakter

Paus
10:45 - 11:45 CEST

Skymd sikt eller stabila utsikter?

Li Skarin Mattias Persson Seminarium 1 Fastighet & finans

Ett ekonomiskt ”safe haven” har vi blivit bortskämda med att höra när internationella investerare beskrivit Sverige. Möjligtvis är det annars så klara, ekonomiska farvattnet i Sverige något grumligare i dag. Vi sitter lokalt i ett läge där räntan är på väg upp, byggmarknaden svajar och en helt ny regering som ska upp till bevis. Blickar vi utåt riskerar Brexit att skaka om det europeiska samarbetet samtidigt som ageranden än längre västerut fortsätter att vara minst sagt godtyckliga. Konjunkturprognosen är ett svårlagt pussel men viktig när grunden ska läggas för en stabil, ekonomisk plattform. Hur ser Riksgälden på de ekonomiska utsikterna på kort och lång sikt?

Visa detaljer Gömma detaljer

Vad erbjuder den norra fastighetsmarknaden?

Li Skarin Gunnar Tåhlin IIija Batljan Anders Jörnsköld Katarina Edvall Seminarium 1 Fastighet & finans

Det talas mycket om inbromsningen på bostadsmarknaden och en dämpad konjunktur i allmänhet. Norra Sverige har dock ångat på och optimismen är hög på många håll. Den digitala utvecklingen och planerade, industriella satsningar öppnar för möjligheter för både lokala och nationella aktörer på den kommersiella fastighetsmarknaden.Hur ser transaktions- och hyresmarknaden ut, lokalt och ur ett nationellt perspektiv? Vilka är trenderna på marknaden i norr och vad kan vi förvänta oss framåt? Var och på vad bör man lägga pengarna för att nå en hälsosam avkastning?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:45 CEST

Världslig logistik i samhällsbygget

Robert Forsberg Ulrika Nilsson Ann-Christin Viklund Jon Forssell Roger Danell Seminarium 2 Samhällsbyggnad

Som ett av två län i Sverige som har två grannländer och är en del i den arktiska regionen, kan listan med handelsvägar från Norrbotten till världen göras lång. Men vad saknas för att den norra regionen ska kunna knytas samman med en ännu större marknad? Nyttjas kapaciteten för järnväg, flyg och hamn till max?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 13:00 CEST

Lunch & tid att knyta kontakter

Paus
13:00 - 14:00 CEST

Industriell boost – kan norra Sverige hålla farten uppe?

Li Skarin Patrik Öhlund Knut Rost Björn Rentzhog Seminarium 1 Fastighet & finans

Vid sidan om diskussionen om kunskapsstaden och det viktiga innovationsklimatet har också industrin fått ett uppsving, allt från turism till traditionell tillverkningsindustri. Flera nyetableringar tillsammans med att tunga spelare växlar upp i de norra delarna av Sverige. Hur ser de stora aktörerna på utvecklingen av sina verksamheter kopplat till andra näringar och omgivande städer. Hur ser framtida expansionsplaner ut? Och inte minst när det gäller tillväxt för stad och landsbygd, hur ser det ut med tillgången på kompetens?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:00 - 14:00 CEST

Sveriges nya urbanitet finns i Bygdsiljum – eller?

Lars Westin Tomas Vedestig Terese Bengard Jon Forssell Claes Nordmark Helén Wiklund Wårell Seminarium 2 Samhällsbyggnad

Alla vill bo i städer, så ser det ut globalt likväl som lokalt. Luleå är Norrbottens tillväxtmotor, hit både flyttar och pendlar många – men inte tillräckligt många. Eftersatt infrastruktur och bostadsbrist är exempel på faktorer som hindrar människor, arbetskraft och kompetens att stanna i länets städer. Hur tar urbaniseringen form i Norr? Hur kommer framtidens städer i Norrbotten se ut?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CEST

Eftermiddagskaffe & tid att knyta kontakter

Paus
14:30 - 15:20 CEST

Cash is king – hittar kapitalet till norra Sverige?

Li Skarin Torborg Chetkovich Petter Alapää Camilla Lindmark Seminarium 1 Fastighet & finans

Norra Sverige står för en stor andel av landets export, frågan är om man får något tillbaks? Vissa röster menar att riskkapitalet har svårt att nå upp hela vägen till de norra delarna. Vad är det som saknas, rätt objekt, rätt infrastruktur eller något annat? Att hålla i en positiv tillväxt kräver kapital och investeringar, smått som stort, lokalt och nationellt. Vad lockar i de norra delarna av landet och vad ratas?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:20 CEST

Straffet för att inte digitaliseras

Magnus Svantegård Jon Forssell Anna Ståhlbröst Emelie Mannheimer Seminarium 2 Samhällsbyggnad

Digitaliseringen har slagit hårt mot många branscher, men inte mot bygg. Kanske för att digitaliseringen går så långsamt där. Inte heller fastighetsbranschen har varit snabbast in i den nya tekniken. Framtiden är datalagringen av allt vi gör, vilket ställer hårda krav på båda branscher att prestera bättre digitalt. På vilket sätt kan branschen göra bättre byggnader, samhällen, städer genom att digitaliseras? Och vad är straffet om digitalisering uteblir?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CEST

Gemensam avslutning

Li Skarin Jon Forssell Gemensam avslutning

Sammanfattning

Li Skarin Jon Forssell Gemensam avslutning

Vi sammanfattar dagen tillsammans med moderatorerna.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:30 CEST

Business Arena Luleå After Work

09:00 - 09:20 CEST

Öppningsanförande

Li Skarin Jon Forssell The Sea Gemensam inledning

Välkomstanförande

Niklas Nordström Helena Stenberg Li Skarin Jon Forssell Claes Nordmark The Sea Gemensam inledning

Det kan konstateras att det händer saker i norr. Rikt på naturresurser, i framkant vad gäller miljö- och klimatfrågor, ett magnifikt testlandskap med mera ger regionen en särställning på den globala arenan. Hur krokar man arm i regionen för att framgång ska leda till framgång? Samtidigt står man inför utmaningar, inte minst vad gäller kompetensförsörjningen. Vilka faktorer är extra viktiga att fokusera på för att bibehålla tempot i utvecklingen?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 10:00 CEST

Kompetensbrist eller bara fel kompetens?

Nicholas Fernholm The Sea Gemensam inledning

Automation och artificiell intelligens är framtidens konkurrenter om arbetskraften. Men kan dessa omvandlas från fiender till verktyg? Digitaliseringen driver på en förändring av beteenden, både hur vi konsumerar och hur vi arbetar och framtiden har säkert fler överraskningar på lager. Det gäller att ha en plan i en värld där de nya företagsjättarna skapar ekonomi utan stora resurser, inte minst i norra Sverige där de viktiga verksamheterna inom industri och logistik är stora tagare när det gäller ny teknik och effektivisering. Nicholas Fernholm förklarar vad som händer i en värld där kompetensskiftet och generationsskiftet på arbetsmarknaden redan börjat.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:45 CEST

Förmiddagskaffe & tid att knyta kontakter

Paus
10:45 - 11:45 CEST

Skymd sikt eller stabila utsikter?

Li Skarin Mattias Persson Seminarium 1 Fastighet & finans

Ett ekonomiskt ”safe haven” har vi blivit bortskämda med att höra när internationella investerare beskrivit Sverige. Möjligtvis är det annars så klara, ekonomiska farvattnet i Sverige något grumligare i dag. Vi sitter lokalt i ett läge där räntan är på väg upp, byggmarknaden svajar och en helt ny regering som ska upp till bevis. Blickar vi utåt riskerar Brexit att skaka om det europeiska samarbetet samtidigt som ageranden än längre västerut fortsätter att vara minst sagt godtyckliga. Konjunkturprognosen är ett svårlagt pussel men viktig när grunden ska läggas för en stabil, ekonomisk plattform. Hur ser Riksgälden på de ekonomiska utsikterna på kort och lång sikt?

Visa detaljer Gömma detaljer

Vad erbjuder den norra fastighetsmarknaden?

Li Skarin Gunnar Tåhlin IIija Batljan Anders Jörnsköld Katarina Edvall Seminarium 1 Fastighet & finans

Det talas mycket om inbromsningen på bostadsmarknaden och en dämpad konjunktur i allmänhet. Norra Sverige har dock ångat på och optimismen är hög på många håll. Den digitala utvecklingen och planerade, industriella satsningar öppnar för möjligheter för både lokala och nationella aktörer på den kommersiella fastighetsmarknaden.Hur ser transaktions- och hyresmarknaden ut, lokalt och ur ett nationellt perspektiv? Vilka är trenderna på marknaden i norr och vad kan vi förvänta oss framåt? Var och på vad bör man lägga pengarna för att nå en hälsosam avkastning?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:45 CEST

Världslig logistik i samhällsbygget

Robert Forsberg Ulrika Nilsson Ann-Christin Viklund Jon Forssell Roger Danell Seminarium 2 Samhällsbyggnad

Som ett av två län i Sverige som har två grannländer och är en del i den arktiska regionen, kan listan med handelsvägar från Norrbotten till världen göras lång. Men vad saknas för att den norra regionen ska kunna knytas samman med en ännu större marknad? Nyttjas kapaciteten för järnväg, flyg och hamn till max?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 13:00 CEST

Lunch & tid att knyta kontakter

Paus
13:00 - 14:00 CEST

Industriell boost – kan norra Sverige hålla farten uppe?

Li Skarin Patrik Öhlund Knut Rost Björn Rentzhog Seminarium 1 Fastighet & finans

Vid sidan om diskussionen om kunskapsstaden och det viktiga innovationsklimatet har också industrin fått ett uppsving, allt från turism till traditionell tillverkningsindustri. Flera nyetableringar tillsammans med att tunga spelare växlar upp i de norra delarna av Sverige. Hur ser de stora aktörerna på utvecklingen av sina verksamheter kopplat till andra näringar och omgivande städer. Hur ser framtida expansionsplaner ut? Och inte minst när det gäller tillväxt för stad och landsbygd, hur ser det ut med tillgången på kompetens?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:00 - 14:00 CEST

Sveriges nya urbanitet finns i Bygdsiljum – eller?

Lars Westin Tomas Vedestig Terese Bengard Jon Forssell Claes Nordmark Helén Wiklund Wårell Seminarium 2 Samhällsbyggnad

Alla vill bo i städer, så ser det ut globalt likväl som lokalt. Luleå är Norrbottens tillväxtmotor, hit både flyttar och pendlar många – men inte tillräckligt många. Eftersatt infrastruktur och bostadsbrist är exempel på faktorer som hindrar människor, arbetskraft och kompetens att stanna i länets städer. Hur tar urbaniseringen form i Norr? Hur kommer framtidens städer i Norrbotten se ut?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:30 CEST

Eftermiddagskaffe & tid att knyta kontakter

Paus
14:30 - 15:20 CEST

Cash is king – hittar kapitalet till norra Sverige?

Li Skarin Torborg Chetkovich Petter Alapää Camilla Lindmark Seminarium 1 Fastighet & finans

Norra Sverige står för en stor andel av landets export, frågan är om man får något tillbaks? Vissa röster menar att riskkapitalet har svårt att nå upp hela vägen till de norra delarna. Vad är det som saknas, rätt objekt, rätt infrastruktur eller något annat? Att hålla i en positiv tillväxt kräver kapital och investeringar, smått som stort, lokalt och nationellt. Vad lockar i de norra delarna av landet och vad ratas?

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:20 CEST

Straffet för att inte digitaliseras

Magnus Svantegård Jon Forssell Anna Ståhlbröst Emelie Mannheimer Seminarium 2 Samhällsbyggnad

Digitaliseringen har slagit hårt mot många branscher, men inte mot bygg. Kanske för att digitaliseringen går så långsamt där. Inte heller fastighetsbranschen har varit snabbast in i den nya tekniken. Framtiden är datalagringen av allt vi gör, vilket ställer hårda krav på båda branscher att prestera bättre digitalt. På vilket sätt kan branschen göra bättre byggnader, samhällen, städer genom att digitaliseras? Och vad är straffet om digitalisering uteblir?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CEST

Gemensam avslutning

Li Skarin Jon Forssell Gemensam avslutning

Sammanfattning

Li Skarin Jon Forssell Gemensam avslutning

Vi sammanfattar dagen tillsammans med moderatorerna.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:30 CEST

Business Arena Luleå After Work

Partners

Sponsors

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Image

Jimmy Balmain Lehtinen

Content Manager

jimmy.b.lehtinen@fastighetsnytt.se

+46 (0)72-589 07 02

Image

Anette Udd

Event Manager

anette.udd@fastighetsnytt.se

+46(0)70-248 68 01

Image

Jonas Ekstrand

Key Account Manager

jonas.ekstrand@fastighetsnytt.se

+46(0)70-737 96 37

Image

Maja Nicklasson

Kommunikatör

maja.nicklasson@fastighetsnytt.se

+46(0)70-003 35 42

Clarion Hotel Sense
Skeppsbrogatan 34, Luleå 972 32, Sweden